СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Президентът на Групата на световна банка Робърт Зелик на посещение в България, Молдова и Латвия в периода 9-13 август

6 август, 2010
ВАШИНГТОН, 6 август, 2010 г.—Президентът на Групата на Световна банка Робърт Зелик ще направи посещение в България, Молдова и Латвия в периода 9-13 август, за да се срещне с правителствени ръководители, представители на бизнеса, на аналитични центрове и гражданското общество, както и да посети проекти. Целта на визитата е обсъждане на проблеми на развитието и въздействието на глобалната икономическа криза. 
 
Регионът на Европа и Централна Азия е един от най-силно засегнатите от финансовата криза и все още се възстановява от нея. Нарастващата безработица тласка домакинствата към нищета и прави положението още по-тежко за онези, които вече са в редиците на бедните”, казва президентът на Групата на Световна банка Робърт Зелик. „Световна банка предостави рекордна помощ на страните от Европа и Централна Азия в подкрепа на техния отговор на кризата. Очаквам с правителствата на България, Молдова и Латвия да обсъдим как Банката може да продължи да им оказва помощ за ускоряване на икономическото възстановяване.”

Регионът на Европа и Централна Азия представлява една мозайка от нововъзникващи икономики, които са изправени пред различни перспективи за възстановяване. През 2009 г. почти половината от 30-те страни от региона отбелязаха спад в брутния си вътрешен продукт като растежът на БВП варираше от минус 18 процента в Латвия до плюс 9.3 процента в Азербайджан. Растежът в региона, достигнал връх от 7 процента през 2007 г., спадна до минус 6 процента през 2009 г., като прогнозата за текущата година сочи растеж от около 4 процента.

През фискалната 2010 година, Групата на Световна банка реагира бързо на молбите от различни държави в Европа и Централна Азия за оказване на помощ за справяне с глобалната икономическа криза, предоставяйки на региона рекордна финансова помощ от 14.8 милиарда щ.д..

От 9 до 11 август президентът Зелик, придружаван от еврокомисар Кристалина Георгиева – бивш вицепрезидент и корпоративен секретар на Групата на Световна банка, ще посети България, която е нова страна-членка на ЕС - от 1 януари 2007 г. Еврокомисар Георгиева и президентът Зелик ще се срещнат с президента на страната Георги Първанов, с министър-председателя Бойко Борисов, заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков,  министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков  и министъра на външните работи Николай Младенов. Придружен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и еврокомисар Георгиева президентът Зелик ще посети пътен участък в процес на рехабилитация, включен в  Проекта за рехабилитация на пътната инфраструктура, съ-финансиран от Световната банка.  

Като нова страна-членка на ЕС България има уникалната възможност да се възползва максимално от наличната европейска помощ за ускоряване на сближаването на жизнения стандарт”, заяви Зелик. „Инвестициите в инфраструктура, включително в транспортна инфраструктура, са изключително важни за повишаване конкурентоспособността на страната. Очаквам с нетърпение дискусиите по какъв начин Световната банка, в тясно партньорство с Европейската комисия и европейските институции, може да подпомогне България да се възползва максимално от съществуващите ресурси”.

В Молдова, на 11 и 12 август, президентът Зелик ще има срещи с министър-председателя Влад Филат, с членове на молдовското правителство, както и с посланици, представители на аналитични центрове и ръководители на донорски агенции. Той ще има възможност да посети детска градина, подпомагана по проекта „Молдовски социално-инвестиционен фонд 2” и Ускорената инициатива „Образование за всички”. Зелик ще разговаря с бенефициенти на Проекта за повишаване на конкурентоспособността, по който през последната година Световната банка е предоставила допълнително финансиране в размер на 24 милиона щ.д. с цел насърчаване на молдовския износ и създаване на нови работни места в условията на икономическа криза.

“Молдова предприема реформи за стабилизиране, възстановяване и растеж на икономиката, като в същото време осигурява закрила на най-уязвимите. По отношение на последното бе постигнат важен напредък със стартирането на новата система за социално подпомагане, основана на доходите. Но опустошителните наводнения, засегнали Молдова през това лято, създадоха нови социални и икономически предизвикателства”, заяви Зелик. „Очаквам да се запозная със стъпките, предприети от правителството на Молдова за преодоляване на последиците от икономическата криза и преориентиране на икономиката към европейска интеграция, както и да обсъдим ролята на Банката за подпомагане напредъка на страната по този дневен ред”.

По време на последната спирка от обиколката - в Латвия, между 12 и 13 август, Зелик ще се срещне с президента на страната Валдис Затлерс и министър-председателя Валдис Домбровскис, а заедно с еврокомисаря по развитието Андрис Пийбалгс ще има срещи в Държавната агенция по заетостта и социалното осигуряване и със стипендиантите на Програмата за стипендии на работно място, финансирана чрез Заема за социално развитие (SDPL). Президентът Зелик ще се срещне и с министъра на финансите Ейнарс Репше, както и с представители на частния сектор и гражданското общество.

“Глобалната рецесия засегна Латвия по-силно от всяка друга страна в Европа, увеличавайки безработицата до почти 17 процента. През 2009 г. икономиката отбеляза спад от 18 процента, като през 2010 г. се очаква по-нататъшно свиване с нови 4 процента. Свиването на икономиката има и ще продължи да има сериозно социално въздействие, което ще се задълбочава и разширява. Латвия провежда последователно трудни фискални реформи, което й позволи да преизпълни целите, заложени в международния спасителен пакет”, казва Зелик. ”Очевидно Латвия преживява особено тежки времена, ето защо правителството  трябва да гарантира социалната защита на най-бедните и най-уязвимите групи. По време на посещението очаквам да се запозная с хода на реформите и да разбера какво може да предприеме Световна банка, за да продължи да подпомага страната в процеса на нейното възстановяване от кризата”.

Обяснителна информация:
Групата на Световна банка включва: Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), която предоставя на своите членове финансиране, продукти за управление на риска и други финансови услуги, както и изграждане на капацитет и анализаторски и технически услуги; Международната асоциация за развитие (IDA), предоставяща безлихвени заеми и безвъзмездни помощи на най-бедните страни; Международната финансова корпорация (IFC), която се занимава с капиталови инвестиции и предоставяне на заеми, гаранции и консултантски услуги на частния сектор в развиващите се страни; и Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA), която е застрахователната агенция на Групата на Световна банка за застраховане срещу политически рискове.

 

Контакти с медиите
В / във Вашингтон
Кристин Шрейдър
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/08/06/ECA

Api
Api

Welcome