Видео: Посещение на президента на групата на Световната банка в България

10 Август, 2010