Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Видео: Посещение на президента на групата на Световната банка в България

10 Август, 2010