СТАТИЯ

Честита Ромска Нова Година!

14 Януари, 2015


Image

Деца сурвакарчета от ромски произход посетиха офиса на Световната банка и отправиха пожелания

Ивелина Тодорова Таушанова / Световна банка

Банго Васил или Ромската Нова година се отбелязва днес в България. Това е най-значимият празник и традиция в ромската култура, който се свързва със Свети Васил, почитан като закрилник на ромите. Девет деца от ромски произход от основно училище „Г.С.Раковски“ в Джулюница посетиха офиса на Световна банка в София, за да отправят своите пожелания за новата година чрез обичая, наречен „сурвакане“.

Инициативата за това е на Центъра за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ, който всяка година насърчава разпространението на ромските традиции, изпращайки деца сурвакарчета в различни институции и посолства. Световната банка беше включена за първи път тази година в списъка на институциите, в който присъстват вицепрезидента Маргарита Петкова, вицепремиерите Томислав Дончев и Ивайло Калфин, както и министрите на образованието, регионалното развитие, културата, наред с депутатите от Народното събрание. Посланиците на Белгия, Германия, Норвегия, Полша, Холандия, Великобритания и Индия също посрещнаха ромски сурвакарчета тази година и отбелязаха Ромската Нова Година.


Image

" За мен е удоволствие да отбележа за пръв път Ромската Нова Година и да разбера повече за ромската култура и традиции. В отговор на многото добри пожелания, които получихме в офиса днес, бих искал да поздравя всички ромски деца в България и да и пожелая да се възползват от всички възможности, които Новата година ще им предостави. "

Тони Томпсън

постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия


Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа, с население наброяващо от 7 до 9 милиона души, като близо 70 на сто от ромите живеят в държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Достъпът до образование остава сред най-големите предизвикателства за децата от ромските общонсти. Това важи с особена сила за предучилищното образование –между 55 и 70 на сто от ромските деца на възраст между 3 и 6 години не ходят на детска градина, което се обяснява от една страна с липсата на средства и разбиране за важността на образованието в ранна възраст сред родителите или настойниците. Някои роми дори нямат никакво образование, а по данни от последните преброявания в страните от Централна и Източна Европа 70-80 на сто от ромите са без основно образование, а само малка част са завършили основно и средно образование. Под 1 процент от ромите завършват университет.

--------------------------------------------------------------------

Световната банка като ангажиран партньор на България и другите страни от региона работи за насърчаване на равенството на възможностите за ромското население чрез подобрен достъп до включващо образование, производителна заетост и подобрени условия на живот. В цялата си дейност банката набляга на партньорствата между международните и местни организации като се вземат предвид различните интереси на заинтересованите страни.

Понастоящем банката е ангажирана с множество инициативи, насочени към ромите, включително проекти и аналитични доклади. Като пример за подобна дейност може да се посочи неотдавнашен доклад, който разглежда връзките между равенството между половете и социалното включване на ромите. Предстоящо е и публикуването на доклад, наречен „Равенство на възможностите – честен старт за маргинализираните роми“ , който ще изтъкне важността от ранно детско образование и развитие на уменията на ромските деца.

 

 


Api
Api