СТАТИЯ

Ромската интеграция в България: Спешна нужда да се умножат резултатите

17 Декември, 2013


World Bank Group

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • Институт Отворено общество -София и 8 неправителствени организации наскоро изразиха загриженост от бавния напредък на интеграцията на ромите в България.
  • Всички 28 страни членки на Европейския съюз изразиха решимост да се ускори икономическата и социална интеграция на ромските общности.
  • Инвестициите в образованието трябва да са основен приоритет за ускорената интеграция на ромите в обществото.

Два важни въпроса оформиха дискусията на събитието, организирано наскоро от Институт Отворено общество- София – първо как да се постигнат реални и устойчиви резултати в интеграцията на ромите в България; и второ – как гражданското общество оценява резултатите от инициативата „Десетилетие на ромското включване“.

Близо 80 представители на гражданското общество, съвместно с международни партньори и посланици се опитаха да намерят отговори на тези въпроси на семинар, който се проведе на 10 декември 2013 г.в София. Събитието съвпадна с отбелязването на Международния ден на човешките права и с приемането на препоръки от Съвета на министрите на труда на страните-членки на Европейския съюз за преодоляване на различията между ромските и не-ромски общности.

В своето поздравително изказване пред участниците в семинара заместник посланикът на САЩ Брайън Далтън изтъкна важността на датата и посочи водещата роля на държавата за преодоляване на изолацията на ромската общност . Съединените американски щати се присъединиха като наблюдател в инициативата „Десетилетие на ромското включване“ през 2012 г.

Като дългогодишен партньор в тази иницатива, Световната банка подчерта острата необходимост от мултиплициране  на съществуващите единични примери за успешна интеграция на ромите в България. Постоянният представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Маркус Репник апелира за повече усилия за постигане на видими резултати, като посочи конкретно важността на ранното детско развитие. 


" Неравенството между ромите и останалите общности започва от рано. Затова искаме да видим повече ромски деца в детските градини. Искаме техните родители да правят всичко необходимо за ранното образование и възпитание на техните деца. Защото изследванията показват, че първите 7 години в живота са най-важните за развитието на интелектуалните способности на всяко човешко същество "
Image

Маркус Репник

Постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия


Много работа остава да бъде свършена. На този етап  напредъкът  по целите на десетилетието на ромското включване и  изпълнението на наскоро приетата Национална Стратегия за интеграция на ромите в България са ограничени. Това е основното заключение на Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Плана за изпълнение на Десетилетие на ромското включване в България през 2012 г.

В положителен план, Съветът на министрите на труда, социалната политика и здравеопазването в ЕС  прие в Брюксел първия законов инструмент за интеграция на ромите, който препоръчва от 2014 г. нататък  страните членки  да заделят поне 20% от средствата от  Европейския социален фонд за интеграция на маргинализирани общности. За новия програмен период Европейската комисия препоръча структурните фондове и най-вече европейския социален фонд да се използват като основен инструмент в подкрепа на ромското включване. 


Api
Api