МНЕНИЯ

Подкрепата за ромите в Европа е от полза за бизнеса

17 Юли, 2013


От Джим Йонг Ким и Джеймс Улфенсън EuropeanVoice.comПодпомагането на ромите да се измъкнат от бедността е не само правилно, но и икономически целесъобразно за Европа

Една впечатляваща група от млади мъже и жени се събраха през май, в Деня на Европа, в офиса на Световната банка в Букурещ. Всички те бяха млади професионалисти от различни централно- и източноевропейски страни, преминали ​​ от университетската скамейка на работа като адвокати, ИТ специалисти, архитекти и предприемачи.

Обединяваха ги две неща. Първо, това бяха хора, преодолели социалната стигма и предизвикателство да бъдат част от оценяваните на 12 милиона роми в Европа, и второ, всички те се бяха възползвали от Фонда за ромско образование, основан през 2005 г. от Групата на Световна банка и Института „Отворено общество”.

Тези млади стипендианти контрастират по забележителен начин с общите негативни стереотипни представи за "цигани". Нещо повече, те въплъщават визията за Европа, която се грижи за таланта на всички свои граждани и са доказателство, че когато им е дадена възможност да развиват своите дарби, ромите могат да постигнат забележителни резултати.

Докато водещите новини в Европа се занимават с краткосрочните икономически проблеми в еврозоната, дългосрочната цел за интегриране на ромското население бавно отстъпва на заден план, до голяма степен забравена, макар и все още едно от най-големите предизвикателства пред Европа.

Ромите са сред най-бедните, но най-бързо развиващи се общности в Европа. Трима от всеки четирима роми живеят в бедност, един на всеки трима си ляга гладен най-малко веднъж месечно, а почти половината живеят в сегрегирани общности.

Изграждането на партньорство с ромите в Европа, което да им помогне да се измъкнат от бедността, е не само правилно - това е интелигентно икономическо решение за Европа. Работната сила в Централна и Източна Европа се свива бързо, докато в същото време ромското население нараства. Към 2020 г. ромите в България се очаква да съставляват 23% от новите участници на пазара на труда. Ясно е, че до голяма степен бъдещата конкурентоспособност на страните от региона може да зависи от скоростта, с която те интегрират ромите.

Реалността далеч не е окуражаваща. Само половината от мъжете роми и една четвърт от жените от ромски произход в Европа имат работа.

Европа се нуждае от общоевропейски акцент върху интеграцията на ромите. За да станат равноправна  част от европейския просперитет, ромите се нуждаят от възможности, обучение и приобщаване, като се започне още от предучилищна възраст. Даването на възможност на повече ромски деца да посещават заведения за предучилищно образование и интегрирани основни училища би им осигурило необходимите умения за пълноценно участие на пазара на труда. Политиката за увеличаване броя на ромските деца в училище и университета е от полза за всички: страните ще подобрят състоянието на своята работа сила, което ще привличе бизнеса, а той от своя страна ще създаде работни места. Това е интелигентна инвестиция.

Има признаци на надежда за ромите. През 2005 г. Световната банка съвместно с Института „Отворено общество” на Джордж Сорос, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и правителствата на държави от Централна и Източна Европа стартираха "Десетилетието на ромското включване" с цел да се подчертае необходимостта от интегриране на ромите. Политиците в Европа издигнаха приобщаването на ромите в приоритет, потвърждение за което е приетата рамка на ЕС за разработване на „национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 година".

Междувременно Групата на Световна банка установи партньорски отношения с Европейската комисия и страните от ЕС в Централна и Източна Европа в подкрепа на ромите. Наред с това, работим с България и Румъния в областта на образованието на ромите в ранна детска възраст, за подобряване ефективността на местните училища в Сърбия, повишаване на училищните резултати в БЮР Македония и подпомагане на поземлената регистрация в Румъния.

Разбира се, може да се направи много повече. Натрупваните векове предразсъдъци трябва да се преодолеят чрез последователно лидерство. Преди всичко, страните от Централна и Източна Европа имат историческата възможност да се възползват от следващия седемгодишен бюджет на ЕС за подобряване на интеграцията на ромите в по-слабо развитите държави-членки на ЕС. Средствата са налице - те просто трябва да бъдат приведени в действие. От друга страна, младото поколение професионалисти от ромски произход трябва да се присъединят към по-старите ромски лидери, за да се случи промяната.

Видяхме дузина такива потенциални млади лидери през май в Букурещ. Ние обаче трябва да подкрепим много повече млади роми. Това е не само правилно по отношение на тази потисната общност - това е интелигентно икономическо решение за бъдещето на Европа.

Api
Api