СТАТИЯ

По-безопасни и по-добри пътища в България – с планиране, практики и хора

7 Август, 2014


World Bank Group

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • Чрез своите аналитични и консултантски услуги срещу заплащане Световната банка предоставя съвети на българското правителство как да използва, въз основа на най-добри практики, публични средства за изграждане на нови пътища и подобряване на инфраструктурата.
  • Препоръките на Банката за политиките в тази област бяха обсъдени неотдавна с български министерства и високопоставени длъжностни лица на работна среща в Банско.
  • Строителството на пътища изисква нещо повече от пари и асфалт: то изисква адекватно планиране, ефективни и ефикасни практики, както и добре подготвени хора.

За изграждането на пътна мрежа са нужни много пари – и асфалт, разбира се. Но какво още е необходимо?

Екип от транспортни експерти на Световната банка, които работиха в тясно сътрудничество с пътната администрация на България през последните 18 месеца, може да отговори на този въпрос с три думи: планиране, практики и хора. Адекватно планиране, утвърдени институции с ефективни и ефикасни практики, както и добре обучени и квалифицирани хора са от съществено значение за да се гарантира, че новите пътища ще са безопасни и надеждни.

През 2012 г. българското правителство се възползва от аналитичните и консултантски услуги срещу заплащане на Световната банка, за да потърси съвет как страната би могла да инвестира в изграждане на нови пътища и модернизация на инфраструктурата чрез по-ефективно използване на публични средства. Тази подкрепа бе поискана в рамките на стратегическото партньорство, което България успя да изгради с няколко международни финансови институции, с оглед  максимално използване на наличните в момента средства от ЕС за развитие на инфраструктурата.

През юни 2014 г. резултатите от това сътрудничество бяха обсъдени на национална работна среща в Банско, на която присъстваха Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие на България, Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и инж. Стефан Чайков, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Сред останалите участници на високо равнище бяха Хосе Луис Иригойен, директор на сектор „Транспорт“ на Световната банка, както и експерти от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Концепцията за „3-те П“ в развитието на пътната мрежа бе представена от Ракеш Трипати, лидер на консултантския екип на Световна банка. „Трите П са: планиране, практики, хора", обясни той. „Агенция  „Пътна инфраструктура“ се нуждае от добре подготвени хора, които, чрез внимателно планиране на практиките, ще могат цялостно да осъществят стратегическия план на агенцията и Министерството.“ 


Image

" Между България и транспортния екип на Световната банка бе изградено силно партньорство, в рамките на което разработихме над 15 доклади и планове за изпълнение. Вече сме свидетели и на висока степен на реализация, което се надяваме в бъдеще да превърне АПИ в една от водещите инфраструктурни агенции в Европа. "

Ракеш Трипати

лидер на консултантския екип на Световна банка


Световната банка подкрепя пътната администрация на България чрез разработване на стратегически документи, които включват бизнес план на АПИ, план за действие за безопасност по пътищата за периода до 2020 г., както и средносрочна програма за пътната система.

Инж. Стефан Чайков, председател на Управителния съвет на АПИ, очерта стратегическите цели на Агенцията за следващата година, които включват разработване на устойчива пътна инфраструктура, интеграция на националната пътна мрежа в европейската, подобряване на безопасността по пътищата и по-ефективно управление на пътния сектор.

Изпълнението на тези цели ще има няколко положителни въздействия, включително подобряване и развитие на трансграничните връзки, привличане на международен транзитен трафик, както и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.

За гражданите на България - много от които живеят в малки градове или селски райони и са силно зависими от автомобилния транспорт - новата, подобрена пътна система ще означава увеличаване на възможностите за заетост и подобряване на производителността. В крайна сметка очакванията са, че разходите за живот ще се понижат и жизненият стандарт ще се повиши, което ще доведе до устойчиво намаляване на бедността в страната.Api
Api