Подобрени пътища, подобрен живот

2 Май, 2014


Image

С подкрепата на Световната банка бяха ремонтирани 310 километра от пътища I, II и III клас, или такива, които свързват малките населени места с големите градове. В резултат се намали времето за пътуване и се подобриха услугите за гражданите. Вижте инфографиката във висока резолюция тук.Преди повече от шест години на междуградските автобуси от черноморския град Бургас им трябваше близо половин час повече, за да стигнат до Малко Търново на юг. Времето за пътуване по 62-километровата отсечка намаля значително след реконструкцията на пътя. А това позволи на жителите на града и селата наоколо да получат по-добър достъп до услуги и най-вече до здравна помощ. Реконструираният път оживи икономическата дейност и стимулира  развитието на местния туризъм.

Това е само един от многото примери за успешни резултати от изпълнението на Проект Рехабилитация на пътната инфраструктура на България, в рамките на който бяха ремонтирани общо 310 км. пътища от I, II и III клас. Близо 80 на сто от републиканската пътна мрежа в България се състои от пътища от II и III клас, което означава че ремонтите допринасят за подобряване на живота на хората от малките населени места, които разчитат именно на пътищата, за да стигнат до града. Закупеното оборудване в рамките на този проект гарантира, че средствата от ЕС се изразходват разумно и прозрачно.


" Малко Търново е малък град на границата на България с Турция. Това е отдалечен и слабо населен регион и без транспортни връзки ние просто сме загубени. Много се подобри животът на хората [след реконструкцията на пътя в рамките на проекта], както на жителите на Малко Търново, така и на хората от селата наоколо "
Image

Силвия Банева

Екскурзовод в музея на града и добавя

Image

След влизането си в Европейския съюз България си постави амбициозната задача да обнови своята пътна инфраструктура.


С членството си в Европейския съюз през 2007 г. България получи достъп до безвъзмездно финансиране за модернизация на своята инфраструктура в това число пътища. Получавайки тези средства, правителството на България пое отговорността да изгради институции и процедури, които да гарантират, разумно инвестиране на  публичните средства като се следи за качеството. По линия на Проекта за рехабилитация на пътната инфраструктура беше оказана помощ на пътната администрация при изграждането на модерна система за управление на пътищата, която поддържа актуална база данни за състоянието на пътищата.

Като част от тази дейност Агенция Пътна инфраструктура закупи модерна апаратура и оборудване, които да следят за качеството на пътно-строителните работи в цялата страна. Оборудването включва флотилия от превозни средства, които измерват равността, сцеплението и носимоспособността на настилките. В допълнение към тази апаратура беше оборудвана и нова мобилна пътна лаборатория, която се използва понастоящем от пътната агенция за проверка на качеството на строителство на автомагистрали  Струма и Марица.

Апаратурата и специалния софтуер за събиране на данни за състоянието на мостовите съоръжения в рамките на тази мобилна лаборатория подпомагат агенцията в усилията й за поддържане на актуална база данни за тези съоръжения и нуждата от ремонти.

Подобряването на транспортната инфраструктура на България в съответствие с изискванията на ЕС означава и подобряване на пътната безопасност. Последните данни показват, че около 600 катастрофи с човешки жертви се случват годишно в страната, което е повече в сравнение със страните от ЕС.  Броят на катастрофите извън и в рамките на населените места е почти еднакъв в България. В страните с високо ниво на пътна безопасност обаче по-доброто управление на трафика води до по-малко инциденти в населените места и по-голям брой извън. Човешки фактори, в съчетание със слабости в управление на трафика и прилагането на закона, допринасят за тази неблагоприятна статистика. 


Image

България изгради модерна система за управление на пътищата с особен акцент върху качеството, което дава гаранции, че публичните средства се изразходват разумно. Подобрена беше и пътната безопасност в 25   участъци с повишена концентрация на пътно-транспортни произшествия


В рамките на проекта бяха предложени нови проектантски решения за 25 участъци  с повишена концентрация на пътно-транспортни произшествия, което бе приветствано от хората, живеещи по места.

Много от жителите на поповското село Светлен в Североизточна България например свидетелстват, че пътната безопасност се е повишила след изграждането на кръгово кръстовище, като са избегнати и много катастрофи, които са ставали в миналото.

Според много от жителите на селото шофьорите, каращи с несъобразена скорост и често след употреба на алкохол, в миналото се забивали в двора на църквата на селото. След реконструкцията на кръстовището вече няма подобни инциденти. Друго важно подобрение за жителите на село Светлен е обновяването на тротоарите и бордюрите при ремонта на пътя, което по техните думи е първото подобрение на селската инфраструктура от години насам.


310 километра
пътища I, II и III клас, или такива, които свързват малките населени места с големите градове.


КАРТА НА ПРОЕКТА