Видео: Подобрени пътища, подобрен живот

2 Май, 2014

С подкрепата на Световната банка бяха ремонтирани 310 километра от пътища I, II и III клас, или такива, които свързват малките населени места с големите градове. В резултат се намали времето за пътуване и се подобриха услугите за гражданите.