СТАТИЯ

Къде се крие зеленият потенциал на България?

17 юли, 2013


Image

Постоянният представител на Световната банка за България Маркус Репник отговаря на този въпрос пред 150 представители на гражданското общество и частния сектор.

Снимка: Юлиан Донов

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • Знаем, че изменението на климата е факт – трябва да се избегне четири градусовото затопляне;
  • Виждаме, че България има значителни възможности за зелен растеж;
  • Чрез смели и съгласувани действия България може да се възползва още днес от промените в климата

България има огромен потенциал за зелен растеж, чиято реализация зависи от предприемането на смели и съгласувани мерки в области като земеделие, енергийна ефективност и зелена индустрия. Това каза представителят на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Маркус Репник по време на Четвъртия екофорум, състоял се в София през юни. Събитието събра повече от 150 представители на частния сектор и гражданското общество и се проведе в една от най-зелените сгради на София.

Репник бе поканен като специален гост и основен лектор, който да представи най-важните изводи от последните анализи на Световната банка по въпросите на изменението на климата и зеления растеж, както и да обясни как тези данни се отнасят към България. Неговата презентация се състоя само ден след публикуването на Световния доклад озаглавен Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience (Намалете топлината: климатични крайности, регионални въздействия и аргументи за устойчивост) и съвпадна с Eвропейската седмица на устойчивата енергия, по време на която Световната банка представи най-новите си анализи за това как добре обмислените климатични действия в региона на Европа и Централна Азия може да донесат значителни ползи, като в същото време представляват и рентабилна инвестиция.

“Знаем с почти пълна сигурност, че до края на този век средната температура на нашата планета ще бъде с 2 градуса по-висока. Знаем още, че поемаме много висок риск повишаването на температурата да достигне дори 4 градуса. Ние също така знаем, че все още е възможно и непременно трябва да предотвратим подобно повишаване на температурата с 4 градуса ... и знаем, че сега е моментът да действаме", заяви Репник при откриването на форума, с което даде начало на дискусията за зеления потенциал на България.


" Зеленият потенциал на България е значителен, но тя трябва да действа стратегически, систематично и в широк мащаб. България се нуждае от идеите и "зеления" ангажимент на много хора - хора като вас  "
Маркус Репник

Маркус Репник

Постоянен представител на Световната банка за България

България като страна богата на земеделска земя, плодородни почви и разнообразни агро-климатични условия, има значителен земеделски потенциал, но днес за жалост това е най-не производителния сектор в българската икономика. Последователни инвестиции в „климатично интелигентно земеделие“ (земеделие, което не само осигурява сигурността на храните, но и акцентира върху адапация към климатичните промени и смекчаване на техните последствия) ще позволя на България да се възползва в най-голяма степен от своя земеделски потенциал. Биологичното земеделие е една форма на подобно „климатично интелигентно земеделие“ и представлява разрастващ се пазар, в това число и в страните от ЕС.

Енергийната ефективност на сградите също крие огромен потенциал. Според ОИСР потреблението на енергия в съществуващите сгради може да спадне с до 50 процента. Като се има предвид големият дял на старите панелни апартаменти в България – 2.7 милиона българи живеят в такива сгради - потенциалът за енергийни спестявания в България е още по-висок. Използването на средства от ЕС за масово саниране на сгради ще създаде ситуация от полза за всички – ще има полза за собствениците, които ще намалят сметките си за ток, ще има полза за бизнеса, тъй като ще се създадат работни места; и ще има полза и за околната среда, тъй като България ще намали енергийното си потребление. Днес България има най-високия енергиен интензитет в ЕС –т.е. за да произведе една единица от БВП, България използва четири пъти повече енергия от средното в ЕС.

"Зеленият потенциал на България е значителен, но тя трябва да действа стратегически, систематично и в широк мащаб. България се нуждае от идеите и "зеления" ангажимент на много хора - хора като вас ", подчерта Репник, откривайки дискусията. Api
Api

Welcome