Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Видео: Къде се крие зеленият потенциал на България?

17 Юли, 2013

Постоянният представител на Световната банка за България Маркус Репник отговаря на този въпрос пред 150 представители на гражданското общество и частния сектор