СТАТИЯ

Развитието на България – Художниците улавят променящия се пейзаж

12 ноември, 2012ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • “Възможност.Избор.Промяна” е темата на изложба на съвременното българско изкуство, с която се отбелязва 20+ години на партньорство между България и Световната банка.
  • Съвременни български художници улавят промените в българското общество през последните две десетилетия и разкриват нейните амбиции за бъдещето.
  • Изложбата ще бъде открита в София на 14 ноември.

Изкуството често отразява емоциите, разочарованията и надеждите на едно динамично общество. То напомня на хората, че промяната е не само е възможна, а е и абсолютно необходима. Едно прекрасно произведение на изкуството възниква , когато се използват възможностите, прави се избор и  се усъвършенстват промените…. процес, който до голяма степен прилича на развитието на един народ.

В България художниците рисуват жива картина на едно общество, което от една страна има силна връзка с миналото си, а от друга е с големи амбиции за бъдещето си.

Над двадесет съвременни художници от цяла България са събрани, за да покажат своите творби на изложба в София, организирана от Световната банка в партньорство с Министерството на финансите и Министерството на външните работи, под патронажа на Президента на Република България. Изложбата се организира, за да се отбележи 20-годишнината от партньорството между България и Световната банка.

Изложбата “Възможност. Избор. Промяна” включва творби, обхванали над две десетилетия и подбрани от Марина Галвани, куратор на Световната банка, Мария Василева, гостуващ куратор за изложбата и главен куратор на Софийска градска художествена галерия, и  Филип Зидаров , гостуващ куратор за изложбата и независим художествен критик. Творбите са конкретно подбрани, защото изразяват идеи и емоции, онагледяващи пулса на българското общество през последните 20 години.


" “Възможност.Избор.Промяна“ не е историческа възстановка на събития, а по-скоро вълнуваща извадка на изкуство, създадено в коренно различаващи се политически и социален контекст, което показва жизнеността на българската художествена сцена, показва и възможностите, откриващи се пред най-творчески мислещите и действащи хора в България, както и мястото в международната структура на съвременното изкуство, което тези художници заемат с право.” "
Image

Марина Галвани

Куратор на Световната банка

Стъпвайки на богатата си културно-художествена традиция, България измина дълъг път през последните 20 години. Благодарение на последователните реформи и членството в Европейския съюз от 2007 г. насам, България успя да повиши доходите на своите граждани, да подобри транспорта и инфраструктурата си и дори да устои на продължаващата икономическа криза. Въпреки това, в тези все по-трудни време страната продължава да се сблъсква със социални и икономически предизвикателства, като изравняванетона стандарта на живот с този в другите държави-членки на ЕС.

Знавието е сърцевината на развитието и заема централно място в партньорството, изградено между България и Световната банка през последните 20 години. Това партньорство поставя сериозно ударение върху отчитането на ценностите на нацията и нейната културна рамка.

Изложбата “Възможност.Избор.Промяна” предоставя пространство и глас на българските художници, за да могат те да напомнят на своите съграждани (и на външните наблюдатели), че въпреки досега постигнатото, трябва да бъде постигнато още и за това България може да разчита на своите най-творчески мислещи и действащи хора.

 Api
Api

Welcome