"

& Презентации

"

Арт каталог: “Възможност. Избор. Промяна”

12 Ноември, 2012

“Възможност. Избор. Промяна” е темата на изложба на съвременното българско изкуство, с която се отбелязва 20+ години на партньорство между България и Световната банка.