Събития
Strengthening ECD in Bulgaria
Инвестираме отрано: укрепване на системите за ранно детско развитие в България
15-16 юни 2016Национален дворец на културата, Зала 8, София, България


Обсъди опитът на България за увеличаване и подобряване на ранната детска грижа, както и да спомогне обмяната на знания и опит, придобити по време на изпълнението на различни проекти и програми, като в същото време се обсъдят ключовите приоритети за бъдещата работа.

Министерството на труда и социалната политика и офисът на Световната банка в България организират дискусия, озаглавена „Инвестираме отрано: Укрепване на системите за ранно детско развитие в България“, която ще се проведе на 15 юни 2016 г. в Националния дворец на културата в София. Целта на събитието е да обсъди опитът на България за увеличаване и подобряване на ранната детска грижа, както и да спомогне обмяната на знания и опит, придобити по време на изпълнението на различни проекти и програми, като в същото време се обсъдят ключовите приоритети за бъдещата работа.

Очаква се дискусията да събере представители на министерствата на труда, образованието и здравеопазването, и на общините, както и международни партьори и представители на гражданското общество. 

Контакт: Ивелина Таушанова: +359 2 969 7239Welcome