Тази страница на:

СТАТИЯ

Къде се крие зеленият потенциал на България?

17 Юли, 2013

Постоянният представител на Световната банка за България Маркус Репник отговаря на този въпрос пред 150 представители на гражданското общество и частния сектор.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • Знаем, че изменението на климата е факт – трябва да се избегне четири градусовото затопляне;
  • Виждаме, че България има значителни възможности за зелен растеж;
  • Чрез смели и съгласувани действия България може да се възползва още днес от промените в климата

България има огромен потенциал за зелен растеж, чиято реализация зависи от предприемането на смели и съгласувани мерки в области като земеделие, енергийна ефективност и зелена индустрия. Това каза представителят на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Маркус Репник по време на Четвъртия екофорум, състоял се в София през юни. Събитието събра повече от 150 представители на частния сектор и гражданското общество и се проведе в една от най-зелените сгради на София.

Репник бе поканен като специален гост и основен лектор, който да представи най-важните изводи от последните анализи на Световната банка по въпросите на изменението на климата и зеления растеж, както и да обясни как тези данни се отнасят към България. Неговата презентация се състоя само ден след публикуването на Световния доклад озаглавен Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience (Намалете топлината: климатични крайности, регионални въздействия и аргументи за устойчивост) и съвпадна с Eвропейската седмица на устойчивата енергия, по време на която Световната банка представи най-новите си анализи за това как добре обмислените климатични действия в региона на Европа и Централна Азия може да донесат значителни ползи, като в същото време представляват и рентабилна инвестиция.

“Знаем с почти пълна сигурност, че до края на този век средната температура на нашата планета ще бъде с 2 градуса по-висока. Знаем още, че поемаме много висок риск повишаването на температурата да достигне дори 4 градуса. Ние също така знаем, че все още е възможно и непременно трябва да предотвратим подобно повишаване на температурата с 4 градуса ... и знаем, че сега е моментът да действаме", заяви Репник при откриването на форума, с което даде начало на дискусията за зеления потенциал на България.

Open Quotes

Зеленият потенциал на България е значителен, но тя трябва да действа стратегически, систематично и в широк мащаб. България се нуждае от идеите и "зеления" ангажимент на много хора - хора като вас Close Quotes

Маркус Репник

Маркус Репник
Постоянен представител на Световната банка за България

България като страна богата на земеделска земя, плодородни почви и разнообразни агро-климатични условия, има значителен земеделски потенциал, но днес за жалост това е най-не производителния сектор в българската икономика. Последователни инвестиции в „климатично интелигентно земеделие“ (земеделие, което не само осигурява сигурността на храните, но и акцентира върху адапация към климатичните промени и смекчаване на техните последствия) ще позволя на България да се възползва в най-голяма степен от своя земеделски потенциал. Биологичното земеделие е една форма на подобно „климатично интелигентно земеделие“ и представлява разрастващ се пазар, в това число и в страните от ЕС.

Енергийната ефективност на сградите също крие огромен потенциал. Според ОИСР потреблението на енергия в съществуващите сгради може да спадне с до 50 процента. Като се има предвид големият дял на старите панелни апартаменти в България – 2.7 милиона българи живеят в такива сгради - потенциалът за енергийни спестявания в България е още по-висок. Използването на средства от ЕС за масово саниране на сгради ще създаде ситуация от полза за всички – ще има полза за собствениците, които ще намалят сметките си за ток, ще има полза за бизнеса, тъй като ще се създадат работни места; и ще има полза и за околната среда, тъй като България ще намали енергийното си потребление. Днес България има най-високия енергиен интензитет в ЕС –т.е. за да произведе една единица от БВП, България използва четири пъти повече енергия от средното в ЕС.

"Зеленият потенциал на България е значителен, но тя трябва да действа стратегически, систематично и в широк мащаб. България се нуждае от идеите и "зеления" ангажимент на много хора - хора като вас ", подчерта Репник, откривайки дискусията.