Контакт с офиса на постоянното представителство
1057 София, България, Тел.: (359-2) 969-72-29, Факс:(359-2) 971-20-45

ИНТЕРПРЕД, Световен търговски център, Бул. "Драган Цанков" № 36
info@worldbank.bg

Тел./Факс: +1 (202) 458-2736, Световна Банка, регион Европа и Централна Азия

Вашингтон, Окръг Колумбия

Тази страница на:
ПРОЕКТ
Проект социално включване (2008 – 2013) (Англ.)

Проектът цели ускорено изравняване на стандартите на живот в страната с тези в ЕС и осигуряване на равни възможности за децата от социално уязвими и бедни семейства Прочетете повече »

Доклад
10 начина за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Настоящият документ очертава 10 начина за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ключови области на настоящото партньорство между България и Групата на Световната банка. Прочетете повече »

ЗАЕМИ

България: Ангажименти по финансови години (в милиони долари)*

*Сумите включват ангажименти на МБВР и МАР

ДАННИ ЗА СТРАНАТА
НА ФОКУС
Образование
Oбразование
Българя трябва спешно да реши как да подобри стандартите за качество на висшето образование, неговата ефикасност и как да се инвестират интелигентно повече финансови ресурси.
Малко ромце и коте
Труд и социална защита
Институт Отворено общество -София и 8 неправителствени организации наскоро изразиха загриженост от бавния напредък на интеграцията на ромите в България.
България: бърза оценка на енергийния сектор
Енергетика и минна промишленост
Бърза оценка на определени аспекти на енергийния сектор в България. Май, 2013 г. (PDF)
Развитието на България – Художниците улавят променящия се пейзаж
Социално развитие
Групата на Световната банка отбелязва 20+ години партньорство с България чрез изложба на 20+ български художници
Знанието е новата валута: Дългогодишното партньорство между България и групата на Световната банка
Световна икономика
Новото стратегическо партньорство измества ударението от традиционното кредитиране към предоставяне на подкрепа чрез аналитични и консултантски услуги