Skip to Main Navigation

България: обзор

Национален Контекст

БЪЛГАРИЯ

2023

Население, млн.                            6.4
БВП, в текущи щ. д. (млрд.)102.2
БВП на глава от населението, в текущи щ.д.15557.1
Очаквана продължителност на живота при раждане, години71.5*

* Според последните стойности на показателите за световно развитие (2021) 

България претърпя значителна трансформация през последните три десетилетия. Тя превърна своята силно централизирана и планова икономика в отворено и пазарно-ориентирано стопанство с по-висок среден доход, и сигурен член на Европейския съюз (ЕС).

Присъединяването на България към ЕС през 2007 г. повиши очакванията, че стандартът на живот ще се повиши бързо и ще достигне средните нива за ЕС за относително кратък период от време. До 2022 г. конвергенцията достигна 62% от средния БВП на глава от населението в ЕС по паритет на покупателната способност, но страната остана най-бедната страна-членка. След поредица от външни кризи — включително европейската дългова криза, пандемията от Covid-19 и нахлуването на Русия в Украйна — притокът на чуждестранни инвестиции пресъхна и напредъкът на реформите се забави, забавяйки темпа на сближаване на доходите с тези в ЕС.

За да се постигнат средните нива на доходи в ЕС в рамките на 15 години са необходими амбициозни реформи и прилагане на политики за стимулиране на растежа в краткосрочен план. Тези политики включват справяне със слабостите на институциите и управлението, осигуряване на лоялна конкуренция за повишаване на ефективността на фирмите и разширяване на частния сектор, съчетани с инвестиции в уменията на хората. Успоредно с това страната трябва да се справи с устойчивите неравенства, включително неравенството в доходите, но също и неравенството във възможностите.

Последна актуализация: 9 април, 2024

ЗАЕМИ

България: Ангажименти по финансови години (в милиони долари)*

*Сумите включват ангажименти на МБВР и МАР

Следете ни

The World Bank
PHOTO GALLERY
More Photos

На фокус

Световна банка в България

Контакт с офиса на постоянното представителство

София, България
Адванс Бизнес Център ул. „Самара“ 2; ет. 4, 1715
Тел.: (359-2) 969-72-29
Факс:(359-2) 971-20-45