Skip to Main Navigation

България: обзор

Национален Контекст

БЪЛГАРИЯ

2020

Население, млн.

7.0

БВП, в текущи щ. д. (млрд.)

67,9

БВП на глава от населението, в текущи щ.д.

9,793.5

Коефициент на Джини 

Коефициент на Джини за разполагаемия доход (2018, Евростат)

40.0

Очаквана продължителност на живота при раждане, години 

Най-скорошните стойности на показателите за световно развитие (2017)

74.9

България претърпя значителна трансформация през последните три десетилетия. Тя превърна своята силно централизирана и планова икономика в отворено и пазарно-ориентирано стопанство с по-висок среден доход, и сигурен член на Европейския съюз (ЕС). При първоначалния си преход към пазарна икономика страната премина през десетилетие на бавно икономическо преструктуриране и растеж, висока задлъжнялост и загуба на спестявания.

Напредъкът на структурните реформи, започнали в края на 90 -те години, въвеждането на валутен борд и очакванията за присъединяване към ЕС, отприщиха десетилетие на изключително висок икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт на българите. И все пак някои наследствени проблеми от ранния период на преход, глобалната икономическа криза от 2008 г. и предизвиканата от пандемията криза през 2020 г. премахнаха някои от печалбите, постигнати през периода на висок растеж.

Бедността и неравенството в доходите остават сред най -високите в ЕС, което изисква подобрено насочване и адекватност на социалната подкрепа. На фона на бързото застаряване и намаляването на населението, изравняването на жизнения стандарт с този на ЕС може да се ускори ускори само с нарастване на производителността и адресиране на слабостите в държавното управление и институциите.

Последна актуализация: 13 октомври, 2021

ЗАЕМИ

България: Ангажименти по финансови години (в милиони долари)*

*Сумите включват ангажименти на МБВР и МАР

Следете ни

The World Bank
PHOTO GALLERY
More Photos

На фокус

Световна банка в България

Контакт с офиса на постоянното представителство

София, България
Адванс Бизнес Център ул. „Самара“ 2; ет. 4, 1715
Тел.: (359-2) 969-72-29
Факс:(359-2) 971-20-45