СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България и Световната банка ще си партнират за увеличаване на въздействието от фондовете на ЕС

1 септември, 2015


Image

Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия посещава България, като първа страна от европейската му обиколка

СОФИЯ, 1 септември, 2015 г. – Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия Сирил Мюлер и заместник-министър председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев подписаха днес Меморандум за разбирателство, партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Този документ отбелязва важна стъпка в многогодишното сътрудничество на Световната банка с България, тъй като поставя рамката за по-добро изпълнение на Евпорейските програми наред с предоставянето на международен опит и успешни примери от други страни. Правителството на Република България е решено да увеличи темповете и качеството на усвояване на европейските фондове чрез по-добро управление и в тази връзка поиска от Световната банка да го подопомогне в това начинание чрез предоставяне на съвети при формулиране на политики и стратегии, анализи, диагностики за секторно и проектно планиране, проектиране и изпълнение.

“Световната банка подкрепя България в изпълнението на европейските приоритети на страната“, заяви Сирил Мюлер при подписването на Меморандума. “В бъдеще, ние вярваме, че в рамките на подготвяната нова рамка за партньорство България ще се възползва максимално от членството си в Групата на Световната банка при изпълнение на Оперативните програми на ЕС както от страна на правителството, така и от страна на частния сектор. Екипът на Световната банка е твърдо решен да продължи да предоставя данни и анализи, базирани на доказателства, в изпълнение на правителствените приоритети през новия програмен период 2015-2020.”

Според заместник-министър председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев “до края на годината всички Оперативни програми от новия програмен период ще бъдат активни и 2015 година няма да е нулева. Имаме важна задача – да избягваме направени грешки, да ускорим процедурите и да направим целия процес по-прозрачен за всички участници. В този смисъл Меморандумът, който подписахме днес със Световната банка е важна предпоставка за увеличаване на въздействието на европейските фондове, така че да работят за благото на всички българи“ , заяви Дончев.

Посещението на Сирил Мюлер е първата визита в страната след поемането му на поста вицепрезидент за Европа и Централна Азия на 1 юли тази година, а България е първата държава от неговата европейска обиколка.

Това е вторият меморандум, който България подписва със Световната банка за сътрудничество в областта на европейските фондове. Първото споразумение беше подписано през януари 2012 и в рамките му бяха подписани 6 договора за предоставяне на аналитично-консултантски услуги срещу заплащана в областта на иновациите, водите, пътищата, земеделието и здравеопазването.

Три от договорите – за иновациите, за развитие и прилагане на Национална стратегия за ВиК сектора, както и за финансирането на здравеопазването, бяха успешно приключени. В рамките на договора за финансиране на здравеопазването, например, Световната бака предостави аналитично консултантски услуги със специален фокус върху финансирането, както и три доклада, посветени на различни аспекти в разходите за здраве. В рамките на договора за ВиК-сектора беше подпомогнато Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изготвянето на 10-годишната национална стратегия за сектора.

Два от договорите, подписани в рамките на меморандума от 2012 г., са още в процес на изпълнение. Договорът в подкрепа на пътния сектор и за ускорено усвояване на европейските средства беше удължен с цел предоставяне на аналитични услуги за въвеждане на национална система за e-tolling. Договорът за хидромелиорациите е в подкрепа на Министерство на земеделието и храните при изготвянето на стратегия за напояване и защита от наводнения в селските райони, включително и за изготвяне на план за приоритетни инвестиции и подготовката на два проекта в областта на напояването.

Последният договор беше подписан на 7 август тази година между Българския Енергиен Холдинг и предвижда анализи от страна на Световната банка в подкрепа на финансовата стабилизация и либерализацията на енергийния пазар в България. 

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: +359 2 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Елена Карабан
Teл: +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2016/ECA/006

Api
Api

Welcome