Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 4 май, 2023

Световната банка ще помогне на България да се възползва от геотермалните си ресурси

SOFIA, May 4, 2023СОФИЯ, 4 май 2023 г. – Световната банка ще окаже аналитична и консултантска подкрепа на Министерството на енергетиката в България, за да се възползва страната максимално от геотермалните си природни богатства. Днес Лесе Мелгаард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия и Росен Христов, министър на енергетиката на Република България, подписаха споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги за геотермална енергия за енергийна сигурност в България.

През следващите 24 месеца Световната банка ще предоставя знания и идеи за най-добрите практики за управление на геотермалните енергийни ресурси в страната. Екипът на Световната банка ще предостави анализи, технически знания и препоръки за създаването и функционирането на геотермални лаборатории и геотермални центрове за високи постижения, включително в няколко български университета. Като част от партньорството, Световната банка ще подпомогне министерството при идентифицирането на обекти с добри перспективи за използване на геотермална енергия, включително за отопление и охлаждане и потенциал за производство на електроенергия. Като част от цялостната оценка на съществуващите геотермални ресурси в страната, Световната банка ще предостави и добри практики за извършване на екологични и социални оценки.

Различни проучвания показват, че България е богата на геотермални източници, от които са проучени 840 водоизточника с температура до 103оС. Освен това има 136 минерални извора с температура в диапазона между 20оС и 101,4оС с различни характеристики на водния дебит. За да се направи цялостна оценка на геотермалния потенциал на страната обаче е необходимо събирането на повече данни.

"Чистата енергия е от жизнено важно значение за намаляване на емисиите на парникови газове и отрицателните екологични последици от изкопаемите горива. Тази енергия има важно значение в световен план и за справянето с последиците от изменението на климата. Като възобновяем ресурс, геотермалната енергия може да играе важна роля не само за осигуряването на чиста енергия в Европа, но и да подпомогне усилията на България за гарантиране на енергийната сигурност на страната в полза на нейните граждани. Удовлетворени сме, че може да продължим партньорството си с България за устойчиво използване на природните й ресурси и за едно по-чисто енергийно бъдеще“, заяви Лесе Мелгаард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия.

Днешният договор е първият в обхвата на новото Рамково споразумение за възмездни консултантски услуги, подписано с правителството на България миналата година, чиято цел е да подкрепя със знания изпълнението на проекти в програмния период на ЕС 2021-2027 г.

Възмездните консултантски услуги са специален инструмент на Световната банка, предлаган в страните със средни и високи доходи. В рамките на тези програми Световната банка работи с държавите по тяхно искане, предоставяйки аналитично-консултантски услуги и подкрепа за изпълнението на проекти. Впоследствие разходите за предоставянето на тези услуги се възстановяват на Банката.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2023/ECA/111

Контакт

В София
Ивелина Таушанова
+359 889 590099
Във Вашингтон
Ейми Лин Ситуъл
+1 202 458 4906

Блогове

    loader image

КАКВО НОВО

    loader image