Skip to Main Navigation
publication22 февруари, 2024

Как България да се възползва максимално от публичните си разходи?

The World Bank
Последният доклад на Световната банка, наречен „Преглед на публичните финанси в България“ проучва тенденциите в приходите заедно с ефективността и резултатността на фискалните разходи

 

Натиснете тук, за да прочетете целия доклад

 

От въвеждането на валутния борд в средата на 1997 г. България се придържа към фискална дисциплина и следва разумна фискална политика. Ниското равнище на публичния дълг бе подкрепено от сравнително ниски фискални дефицити и дори излишъци през някои години. Това помогна на фискалната система да остане сравнително невредима след преживените неотдавна сътресения и осигури достатъчно бюджетно пространство за справяне с възникващите кризи и ограничаване на последиците за икономическата активност, пазара на труда и доходите. Подобно на много страни от ЕС, България влоши фискалната си позиция след епидемията от COVID-19 и последвалата руска инвазия в Украйна, които изскваха мерки за фискална подкрепа с оглед смекчаване на последиците от пандемията и шоковете, свързани с разходите за живот.

В бъдеще страната е изправена пред значителни демографски предизвикателства, което ще изисква увеличаване на публичните разходи в ключови сектори. Публичните финанси на България ще трябва да бъдат изключително стабилни, за да могат да се справят с настъпващото рязко забавяне на растежа и да изпълнят фискалните цели, свързани с присъединяването към еврозоната.

Какво може да се направи и как България може да се възползва максимално от своите публични разходи?

Това бяха водещите въпроси за екип от икономисти на Световната банка, които разгледаха по-отблизо публичните финанси на страната. Докладът „Преглед на публичните финанси в България“ е изготвен в съавторство от Десислава Николова и Колет Мари Уилър с няколко дълбочинни анализа, на които се основават изводите, а именно:

  1. Оценка отдолу-нагоре на несъответствието в приходите от ДДС в България
  2. Оценка на въздействието на фискалната политика на България върху благосъстоянието през призмата на детската бедност
  3. Акцизите върху алкохолни и тютюневи изделия в България – преглед, тенденции и резултати от симулациите за потенциално оптимизиране на нивата на т.нар. здравни данъци
  4. Оптимизиране на разходите при обществените поръчки в България: Анализ на стратегическото снабдяване
  5. Разходи за образование и обучение в България
  6. Оценки на производствения разрив и фискалните мултипликатори