Skip to Main Navigation
Statement 16 Tháng 9 Năm 2021

Nhóm Ngân hàng Thế giới ngừng xuất bản báo cáo Môi trường Kinh doanh

WASHINGTON, ngày 16 tháng 9 năm 2021 — Nhóm Ngân hàng Thế giới hôm nay đã đưa ra tuyên bố sau về báo cáo Môi trường Kinh doanh:

Sự tin tưởng vào nghiên cứu của Nhóm Ngân hàng Thế giới là rất quan trọng. Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, giúp các quốc gia đưa ra các quyết định sáng suốt hơn và cho phép các bên liên quan lượng hóa các tiến bộ về kinh tế và xã hội một cách chuẩn xác hơn. Các nghiên cứu cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho khu vực tư nhân, xã hội dân sự, giới học thuật, báo chí và những đối tượng độc giả khác, mở rộng tri thức về các vấn đề toàn cầu.

Sau khi ghi nhận các bất thường về dữ liệu trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2018 và 2020 vào tháng 6 năm 2020, Ban lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tạm dừng xuất bản phiên bản tiếp theo của báo cáo Môi trường Kinh doanh và tiến hành thực hiện kiểm tra, đánh giá về các báo cáo này cũng như phương pháp luận thực hiện báo cáo. Ngoài ra, các báo cáo nội bộ cũng chỉ ra những vấn đề đạo đức, liên quan đến hành vi của các cựu quan chức Hội đồng quản trị cũng như các nhân viên/nguyên nhân viên của Ngân hàng, nên ban lãnh đạo cũng đã gửi các cáo buộc trên đến các bộ phận liên quan phụ trách vấn đề trách nhiệm giải trình trong Ngân hàng.

Sau khi xem xét tất cả các thông tin liên quan đến Báo cáo Môi trường Kinh doanh, bao gồm kết luận của các cuộc đánh giá, kiểm toán cuối cùng và báo cáo điều tra Ngân hàng thay mặt cho Ban Giám đốc điều hành được công bố hôm nay, Ban Giám đốc Nhóm Ngân hàng Thế giới đã đưa ra quyết định ngừng xuất bảo báo cáo Môi trường Kinh doanh. Nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển và hỗ trợ các chính phủ kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thực hiện một cách tiếp cận mới để đánh giá môi trường đầu tư và kinh doanh. Chúng tôi biết ơn sâu sắc những nỗ lực của nhiều nhân viên đã làm việc hết mình để thúc đẩy chương trình nghị sự về môi trường kinh doanh, và chúng tôi mong muốn được tiếp tục sử dụng những tài năng đầy nhiệt huyết này theo một cách khác.”

Liên quan: Tuyên bố về Công bố Điều tra về Dữ liệu Bất thường trong báo cáo Môi trường Kinh doanh 2018 và 2020


Liên lạc

David Theis:
(202) 458-8626
dtheis@worldbank.org 
Api
Api