Diễn văn và Bản ghi chép

Phát biểu của Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim tại họp báo ở Hà Nội

17 Tháng 7 Năm 2014


Jim Yong Kim Họp báo của Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim Hà Nội, Việt Nam

Như trong bản chuẩn bị để phát biểu

Tôi xin cám ơn nhân dân và chính phủ Việt Nam vì sự chào đón nồng nhiệt dành cho tôi. Thật tuyệt vời được ở Hà Nội. Cũng xin cảm ơn các bạn đã đến đây dù thông báo gấp, tôi rất muốn dành thời gian để nói chuyện với các bạn.

Tôi vừa có những cuộc họp rất thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng và nhiều quan chức cao cấp khác.

Tôi rất vui mừng thông báo Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ dành cho Việt Nam hơn 3, 8 tỷ đô la Mỹ vốn IDA, là nguồn vốn dành cho những nước nghèo nhất. Nguồn vốn này sẽ giúp cho Việt Nam tiếp tục đầu tư để cải thiện cuộc sống của người dân, trong đó có nhiều người nghèo cùng cực. Việt Nam hiện nay là nước nhận vốn IDA lớn thứ hai trên thế giới.

Tôi cũng rất mừng thông báo rằng chúng tôi cũng đã thống nhất thực hiện một nghiên cứu chung với Chính phủ Việt Nam để tìm hiểu các bước cần thiết để Việt Nam trở thành một nước hiện đại, công nghiệp trong một thế hệ.

Nghiên cứu chung này sẽ xem xét những thay đổi cần thực hiện để tăng cường thương mại và tính cạnh tranh, và nâng cao môi trường kinh doanh và đầu tư để thủ hút đầu tư nước ngoài và tư nhân hơn nữa.

Nghiên cứu cũng sẽ đưa ra những hành động mà Việt Nam cần thực hiện để tăng cường tính bền vững kinh tế, cải tổ thể chế và tạo ra công bằng và cơ hội cho mọi người.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể nâng cao đời sống người dân hơn nữa nếu có thể tăng cường hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân. Khu vực kinh tế tư nhân có thể trở thành một động lực chính trong việc tạo việc làm, tăng cường sáng tạo và tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Ngài Thủ tướng và tôi đã thống nhất sẽ hoàn thành nghiên cứu này trong 1 năm. Chúng tôi sẽ mang những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trên khắp thế giới để hỗ trợ nỗ lực này.

Nghiên cứu này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục con đường thành công ấn tượng của mình. Việt Nam đã cải tổ từ một nền kinh tế nông thôn nghèo sang nền kinh tế có thu nhập trung bình đang lên, với mức tăng trưởng trung bình gần 7% trong thời gian gần đây.
Hàng triệu người Việt Nam đã được hưởng lợi từ quá trình này. Tỉ lệ nghèo đã giảm từ 60% những năm 90 xuống dưới 10% hiện nay. Thu nhập của 40% người nghèo nhất đã tăng 9% hàng năm trong hai thập kỉ qua.

Việt Nam nay đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Tăng trưởng đang chậm lại và kinh tế đang phát triển thấp hơn tiềm năng. Cần đẩy mạnh cải cách để tăng cường hiệu quả trong các doanh nghiệp nhà nước và khu vực tài chính. Điều này cũng bao gồm thúc đẩy phát triển xanh và cải cách khu vực tư nhân để tăng việc làm, sáng tạo và tăng trưởng năng suất cao.

Chúng tôi tin tưởng rằng nghiên cứu chung với Việt Nam sẽ đưa ra nhiều phương án cho nước này tiếp tục con đường cải cách và nhiều người hơn nữa sẽ thoát nghèo và thịnh vượng chung được chia sẻ.

Bây giờ, xin mời các bạn đặt câu hỏi.


Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 04.39346600 – 8234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Carl Hanlon
tel : +1 (202) 473-8087
chanlon@worldbank.org


Api
Api