Skip to Main Navigation
Video17 Tháng 7 Năm 2014

Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim: Hỗ trợ Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn

Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết Ngân hàng Thế giới và Việt Nam sẽ cùng thực hiện một báo cáo chung để giúp Việt Nam phát huy tiềm năng để tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững trong các thập kỷ tới. Ông Jim Yong Kim chia sẻ như vậy tại cuộc họp báo ở Hà Nội sau các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và các quan chức cấp cao khác của Việt Nam.