THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Dự án An toàn Đập mới do WB hỗ trợ sẽ đem lại lợi ích cho hàng triệu người Việt Nam

16 Tháng 12 Năm 2015


WASHINGTON, 15/12/2015 — Khoảng 6,8 triệu người Việt Nam sẽ được hưởng lợi qua việc an toàn đập cho khoảng 450 đập ở Việt Nam được cải thiện, thông qua một khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 415 triệu đô la Mỹ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế, được Ban giám đốc Điều hành Nhóm Ngân hàng Thế giới thông qua ngày hôm nay.

Dự án Cải tạo và Nâng cao An toàn Đập, nằm trong chương trình An toàn Đập quốc gia Việt Nam, dự kiến sẽ cải tạo khoảng 450 đập thủy lợi được ưu tiên vì điều kiện xuống cấp và thời gian sử dụng lâu. Dự kiến dự án sẽ đem lại lợi ích cho khoảng 2,7 triệu người đang sống phụ thuộc vào các đập này, chủ yếu qua việc sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp và cấp nước, và khoảng 4,1 triệu người có tài sản ở vùng hạ lưu bị ảnh hưởng nếu các đập này xảy ra sự cố.

“Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ tài chính cho chương trình An toàn Đập của chính phủ thông qua dự án cải tạo đập quan trọng này. Việc an toàn cho những con đập này không đảm bảo sẽ là rủi ro nghiêm trọng với an toàn cho con người và kinh tế.” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. “Dự án này sẽ giúp bảo vệ an toàn tính mạng và sinh kế cho khoảng 6,8 triệu người hiện đang sống phụ thuộc vào các đập này.”

Bên cạnh việc cải tạo đập, dự án cũng hỗ trợ chính phủ thực hiện một khuôn khổ bền vững nhằm đảm bảo an toàn đập trên toàn hệ thống. Hoạt động này bao gồm việc đưa ra quy chuẩn kỹ thuật và quản lý, quy tắc, hướng dẫn và quy phạm áp dụng trên toàn hệ thống đập để việc an toàn đập được chuẩn hóa, minh bạch và có trách nhiệm.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +8449346600
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Jane Zhang
tel : +1 (202) 473-1376
janezhang@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2016/230/ECR

Api
Api