THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thành lập Trung tâm đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển bền vững về môi trường và xã hội ở Việt Nam

2 Tháng 4 Năm 2015


Image

Hà Nội, ngày 02 tháng 4, 2015 - Hôm nay, Viện Công nghệ Châu Á và các đối tác phát triển cùng thành lập Trung tâm Đào tạo về môi trường và xã hội bền vững nhằm thúc đẩy trao đổi kiến thức và tăng cường năng lực về thực hiện các biện pháp bảo vệ và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường và xã hội tại Việt Nam.

Trung tâm này được thành lập với hỗ trợ kinh phí ban đầu từ Chính phủ Australia. Các đối tác phát triển khác đã cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan, và hôm nay, Biên bản ghi nhớ về nội dung này đã được ký kết. Đây là thành quả nỗ lực của các đối tác phát triển, bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tại Việt Nam.

"Chiến lược Phát triển Kinh tế xã hội của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững hơn về môi trường và xã hội. Điều này đòi hỏi cần quan tâm hơn đến các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội trong việc thực hiện các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn của đất nước,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. "Nhiệm vụ của trung tâm này là giúp nâng cao năng lực về thực hiện bảo vệ môi trường và xã hội của Việt Nam."

Trung tâm đào tạo này sẽ đặt tại Trung tâm Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, và sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho các Ban quản lý dự án, chính quyền địa phương, tư vấn và các bên liên quan khác về các vấn đề xã hội và môi trường.

"Việt Nam đã có bước tiến lớn trong những năm gần đây trong việc tăng cường luật pháp về an toàn xã hội và môi trường, và được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu tại Châu Á trong các lĩnh vực như chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái rừng," ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cho biết. "Thách thức hiện nay là đảm bảo rằng Việt nam có thể phát triển các kỹ năng và năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu về an toàn môi trường và xã hội. ADB sẵn sàng hỗ trợ trung tâm đào tạo và tin rằng trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các chuyên gia về an toàn môi trường và xã hội trình độ cao cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam hướng tới con đường tăng trưởng bền vững về môi trường."

Với sự gia tăng các khoản đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và thách thức của Việt Nam về ô nhiễm môi trường và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, trung tâm đào tạo này dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng năng lực dài hạn về môi trường và xã hội cho các dự án và chương trình phát triển ở Việt Nam một cách bền vững.

"Đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam sẽ bền vững và hiệu quả hơn, cũng sẽ giảm nguy cơ xảy ra các vấn đề nghiêm trọng nếu Việt Nam ưu tiên lồng ghép an toàn về xã hội và môi trường," Ông Joakim Parker, Giám đốc tại USAID Việt Nam cho biết. "Trung tâm sẽ cung cấp các thông tin cập nhật và hỗ trợ tăng cường năng lực để đạt được mục tiêu trên, và các nỗ lực khác, chẳng hạn như nỗ lực của USAID hỗ trợ cơ sở giúp quá trình ra quyết định."

Hoạt động đầu tiên của trung tâm là khóa học nghiệp vụ cho các giảng viên về chính sách tái định cư nhằm tạo nguồn giảng viên cho các khóa đào tạo trong tương lai. Các chương trình tăng cường năng lực cụ thể dành cho các cơ quan, tổ chức cấp địa phương, bao gồm các Ban Quản lý dự án đang thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng vay vốn các nhà tài trợ, sẽ được thiết kế nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và bảo đảm lồng ghép các vấn đề môi trường và xã hội trong vòng đời của dự án.Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +84 9346600
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20150402

Api
Api

Welcome