THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị thảo luận phương pháp tiếp cận và giải pháp để giảm nghèo trong các nhóm dân tộc thiểu sổ vùng núi phía Bắc

12 Tháng 6 Năm 2014


Gần 300 sinh viên ở khắp Việt Nam đã chia sẻ ý tưởng để giảm nghèo ở Việt Nam.

World Bank Group

Thái Nguyên, ngày 12/6/2014 – Hôm nay tại Thái Nguyên đã diễn ra một Hội nghị ba ngày để thảo luận phát triển bền vững vùng núi phía Bắc của Việt Nam. Hội nghị “Phát triển bền vững và giảm nghèo các nhóm dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức thảo luận về các cơ hội giảm nghèo trong vùng học hỏi từ kinh nghiệm của Việt Nam và những nơi khác. Hội nghị thu hút sự tham gia của đại biểu là cán bộ nhà nước ở cả cấp trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu và giới doanh nhân, các đối tác và chuyên gia về phát triển.

Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong hai thập kỷ qua, trong đó số người nghèo giảm từ 58% đầu những năm 1990 xuống còn 14,5% năm 2008, và khoảng 10% năm 2010. Dân tộc thiểu số chiếm phần lớn trong số người nghèo ở Việt Nam. Vì thế mặc dù vấn đề nghèo của nhóm dân tộc thiểu số mói chỉ nổi lên từ cuối những năm 1990, vấn đề này trở thành trọng tâm của đối thoại về nghèo ngày hôm nay.

Khu vực miền núi phía Bắc, với tỉ lệ nghèo cao và các chỉ số phát triển xã hội thấp, đặc biệt là trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, là trọng tâm của những thảo luận này. “Nhóm dân tộc thiểu số chiếm chưa đến 15% dân số Việt Nam nhưng lại chiếm đến 50% số người nghèo,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Nếu muốn giải quyết vấn đề nghèo ta phải cùng nhau hợp tác và đề ra các biện pháp liên ngành như sinh kế, liên kết thị trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng văn hóa, giáo dục, y tế, và phân tích và đánh giá nghèo.”

Hội nghị kéo dài ba ngày thảo luận các chính sách và chương trình hiện tại tập trung vào nhóm dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc và tìm những cách tiếp cận thay thế để có thể điều chỉnh phù hợp các chương trình này để đạt được hiệu quả lớn hơn trong công tác giảm nghèo. Hội nghị cũng tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới. Hội nghị cũng bao gồm các chuyến đi thực địa đến các dự án giảm nghèo để chứng kiến kết quả thực tế.


Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (+84) 439346600
nnguyen5@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20140612

Api
Api