THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới giúp cải tạo hệ thống thủy lợi tại miền Trung và vùng núi phía bắc Việt Nam

15 Tháng 1 Năm 2014


Washington DC, ngày 15/1/2014 – Ngày hôm nay Ban Giám Đốc Điều hành Ngân Hàng Thế Giới đã phê chuẩn khoản tín dụng nhằm cải tạo hệ thống thủy lợi tại một số tỉnh ven biển miền Trung và miền núi phía bắc Việt Nam, dự kiến sẽ giúp 243.000 hộ nông dân được tiếp cận thủy lợi, thoát nước và dịch vụ nông nghiệp tốt hơn từ nay đến năm 2019.

Khoản tín dụng 180 triệu đô la Mỹ sẽ được dùng cho Dự án Cải tạo Hệ thống Thủy nông, nhằm mang lại lợi ích cho nông dân và các vùng nông thôn, các đơn vị thủy lợi và tưới tiêu, và các tổ chức/hiệp hội người sử dụng nước tại vùng ven biển miền Trung (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, và Quảng Nam) và các tỉnh miền núi phía bắc (Hà Giang, Phú Thọ, và Hòa Bình).

Dự án cũng sẽ giúp phát triển ngành nông nghiệp thông minh hơn với khí hậu nhằm tăng năng suất và thu nhập, làm cho nông nghiệp có khả năng chịu đựng với biến đổi khí hậu tốt hơn, và giảm thải khí nhà kính. Dự án sẽ hỗ trợ các kĩ thuật canh tác nông nghiệp thông minh, bao gồm hệ thống thâm canh lúa và đa dạng hóa nông vụ, sử dụng phân sinh học, quản lý sâu bệnh tổng hợp, và chất thải nông nghiệp nhằm giảm khí thải. Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án sẽ cấp nước tốt hơn, với độ tin cậy cao hơn cho 83.400 ha đất nông nghiệp.

Dự án sẽ giúp người dân tại 7 tỉnh tăng năng suất nước và hiệu suất sử dụng đất, cải thiện tiếp cận dịch vụ nước có chất lượng, tăng cường chất lượng, sản lượng và đa dạng hóa nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, và giảm rủi ro của họ với những hiện tượng thời tiết bất thường.

Nguồn kinh phí, do Hiệp hội Phát triển Quốc tế, là cơ quan tín dụng cho các nước thu nhập thấp của Ngân hàng Thế Giới, cấp theo điều khoản vay hỗn hợp (kỳ hạn vay 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn). Tổng chi phí thực hiện dự án ước tính 210 triệu US$, trong đó Ngân Hàng Thế Giới cấp 180 triệu US$ và Chính phủ Việt Nam đóng góp 30 triệu US$; thời hạn dự án là 6 năm.

Cho tới nay, đầu tư vào hệ thống tưới tiêu có tác động lớn lên quá trình thâm canh, đa dạng hóa và nâng cao năng suất nông nghiệp. Hiện có khoảng 4,5 triệu ha đất canh tác (46%) được cấp nước và khoảng 2,5 triệu ha (26%) có hệ thống tiêu nước. Năm 2012 xuất khẩu gạo đã vượt 8 triệu tấn đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Tuy vậy, trên một nửa hệ thống tưới tiêu bị xuống cấp hoặc hoạt động dưới công suất. Năng suất nước tại Việt Nam thấp hơn mức chuẩn quốc tế và đây thực sự là một nguy cơ nếu ta để ý đến biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh ngày càng tăng về nguồn nước.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600 ext. 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Diana Chung
tel : 1 202 473-8357
dchung1@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2014/293/EAP

Api
Api