THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Công bố chương trình “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013” với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”

13 Tháng 3 Năm 2013
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013 - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hôm nay đã tổ chức Lễ phát động chương trình “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam năm 2013” (VID 2013) với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”.

Đến dự buổi phát động Chương trình có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Suzette Mitchell, Trưởng đại diện Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, cùng đông đảo đại diện các bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết: “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt nam năm 2013 với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ” nhằm phát hiện, biểu dương những điển hình cá nhân và tập thể phụ nữ có những sản phẩm sáng tạo, đồng thời khích lệ và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ. Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam năm 2013 cũng là cơ hội để chị em phụ nữ, những người có sáng kiến, có nhiều nỗ lực sáng tạo trong lĩnh vực phát triển kinh tế có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau cũng như chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về những kinh nghiệm, những giải pháp quản lý, kinh doanh sáng tạo và đồng thời thiết lập mối quan hệ mới trong nền kinh tế hợp tác”.

Bà Suzette Mitchell, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 là cơ hội để tìm kiếm các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ. Đó là sự sáng tạo trong suy nghĩ và hành động, vượt ra ngoài những can thiệp truyền thống và những khuôn mẫu định sẵn. Với những ý tưởng sáng tạo này, chúng ta sẽ cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam và hiện thực hoá mục tiêu bình đẳng giới”.

Đại diện cho đơn vị đồng tổ chức, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều phối chặt chẽ giữa các đối tác phát triển và chính phủ trong các vấn đề có liên quan đến giới ở Việt Nam. “Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới hợp tác với hai cơ quan là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong việc tổ chức Ngày Sáng tạo Việt Nam. Tôi rất vui vì quan hệ đối tác này và tin tưởng rằng nó sẽ tạo ra hiệu quả hơn cho Ngày Sáng tạo trong việc thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ.”

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh những điển hình cá nhân và tập thể phụ nữ sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế trong 3 năm vừa qua. Đồng thời chương trình cũng tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ với các chủ đề: 1) Thúc đấy phát triển nữ doanh nhân (bao gồm cả phụ nữ làm chủ, điều hành doanh nghiệp và nữ chủ hộ kinh doanh) 2) Tăng quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và sản xuất 3) Việc làm tốt và bền vững cho phụ nữ.

Dự kiến có ít nhất 20 khoản tài trợ, mỗi khoản tài trợ có giá trị tối đa 15.000 đô la Mỹ để tổ chức thực hiện các ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất tại địa phương.

Chương trình được triển khai từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2013 và sẽ được tổ chức vào dịp Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 với 3 hoạt động chính:
1. Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ;
2. Tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế thông qua triển lãm và khen thưởng các sáng tạo tiêu biểu.
3. Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký Sản phẩm sáng tạo đề nghị được tôn vinh và Hồ sơ tham gia Chương trình Tài trợ sáng kiến muộn nhất là 17h00 ngày 30/6/2013.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội (Ngân hàng Thế giới)
Anh Nguyễn Hồng Ngân
tel : (04) 3934-6600 (ext 234)
nnguyen5@worldbank.org
Tại Hà Nội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)
Chị Trần Thu Hà/Bùi Lan Anh/Ngô Mỹ Mai
tel : (04) 3.9720249/ 3.9715149
phunusangtao@gmail.com
Tại Hà Nội (Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc)
Chị Mai Thị Thanh Ngà
tel : (04) 3942 1495 (ext. 203)
mai.nga@unwomen.orgTHÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20130313

Api
Api

Welcome