THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chính phủ Úc và Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ giáo dục Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ

10 Tháng 9 Năm 2012
Chính phủ Úc thông qua Cơ quan Phát triển Quốc Tế Úc (AusAID) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng cam kết tiếp tục hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo của Việt Nam thông qua việc cung cấp các khoản tài trợ nhỏ vòng thứ 6 cho các sáng kiến áp dụng phương pháp mới trong hoạt động học tập.

Trong vòng 5 năm qua hai tổ chức đã hợp tác và sử dụng dự án chương trình học tập tổng hợp để hỗ trợ các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiệu quả hơn trong hoạt động đào tạo nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và hội nhấp quốc tế tốt hơn.

Với khoản tài trợ trị giá tới 30 ngàn đô la Mỹ cho từng sáng kiến, dự án giúp tài trợ cho các chương trình nâng cao năng lực áp dụng phương pháp học tập mới và tiếp cận với các mạng lưới chuyên môn trong và ngoài nước. Riêng năm 2011, khoảng 145 ngàn đô la Mỹ đã được trao cho 5 tổ chức Việt Nam và qua đó mang lại cơ hội học tập cho khoảng 150 nhân viên quản lý cấp khoa, 140 giáo viên và 40 cán bộ nghiên cứu.

Năm 2012 này, vòng 6 của chương trình học tập tổng hợp sẽ cung cấp khoản tài trợ tương tự cho các tổ chức Việt Nam có dự án đổi mới hoạt động học tập và giảng dạy tốt nhất, đồng thời cũng thể hiện được năng lực thực hiện dự án hiệu quả.

Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) đại diện cho Ngân hàng Thế giới, AusAID và là đơn vị trực tiếp quản lý chương trình học tập tổng hợp mời các tổ chức gửi thư xin cấp vốn tài trợ tới chương trình. Mẫu thư bày tỏ quan tâm và thông tin về chương trình hiện có tại trang web của VDIC www.vdic.org.vn.

Liên hệ truyền thông
Nguyễn Hoài Linh (Ngân hàng Thế giới)
tel : +84-4-39378704
Lnguyen@worldbank.org
Nguyễn Thu Hằng (AusAID)
tel : + 84-4-3774 0171
thuhang.nguyen@ausaid.gov.au


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20120910

Api
Api