THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Axel van Trotsenburg thăm Việt Nam

19 Tháng 6 Năm 2012
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 – Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Tài chính Ưu đãi và Hợp tác Toàn cầu, Axel van Trotsenburg, đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam ba ngày, trong đó có đi thăm một số dự án ở Hòa Bình và gặp gỡ với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Tài Chính Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Cao Viết Sinh và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng để thảo luận những biện pháp tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Ông van Trotsenburg, phụ trách Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – nguồn tài chính của Ngân hàng Thế giới dành cho các quốc gia nghèo nhất, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những quốc gia hoạt động tốt nhất trong số 82 nước đang nhận tài chính từ IDA và là biểu tượng quan trọng cho câu chuyện phát triển thành công. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục tìm kiếm những phương pháp hỗ trợ Việt Nam đối diện với những thách thức phát triển tiếp theo.”

Trong cuộc họp với các cơ quan có thẩm quyền, ông van Trotsenburg đã thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược rộng lớn hơn về quan hệ đối tác IDA toàn cầu có liên quan tới các nhà tài trợ và các quốc gia được thụ hưởng. Ông lưu ý rằng "kinh nghiệm của Việt Nam trong xoá đói giảm nghèo nên được chia sẻ rộng rãi hơn với các nước IDA có thu nhập thấp để những nước này có thể học hỏi từ thành công của Việt Nam trong việc giảm đói nghèo trong một khoảng thời gian tương đối ngắn."

IDA hỗ trợ các chương trình theo định hướng của quốc gia. Ở Việt Nam, điều này được phản ánh trong Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) tới tháng 6 năm 2016 với sự đồng tình từ chính phủ. CPS sẽ tập trung vào tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo tính bền vững của các kết quả quan trọng đạt được trong công tác xoá đói giảm nghèo và tạo thêm nhiều cơ hội kinh tế và xã hội cho người dân.

Việt Nam đã thành công trong việc giảm tỉ lệ đói nghèo từ 58% năm 1993 xuống 14,5% năm 2008, và thu nhập thực sự tăng 7,3% hàng năm trong suốt 10 năm qua. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nổi bật trong giáo dục cũng như trong việc cung cấp điện cho dân cư ở cả thành thị và nông thôn. IDA đã đóng góp vào thành công này thông qua hỗ trợ tài chính cho cải cách kinh tế, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, các chương trình y tế, trường học,và nhiều chương trình khác.

IDA đã cung cấp tài chính ưu đãi cho Việt Nam tổng trị giá 13,2 tỷ đô la Mỹ . Việc Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn tài chính từ IDA để mang lại những kết quả phát triển mạnh mẽ đã đóng góp vào thành công trong bổ sung nguồn IDA cho giai đoạn từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2014. Trong giai đoạn này, Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhận được 4,2 tỉ đô la Mỹ nguồn tài chính IDA, phản ánh kết quả hoạt động tốt của quốc gia.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 04.3.9346600-234
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20120619

Api
Api