THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thực thi Trách nhiệm giải trình: Nhóm Ngân hàng Thế giới cấm ba công ty và một cá nhân do các hành vi bị cấm trong các dự án do Ngân hàng tài trợ ở Việt Nam và Indonesia

14 Tháng 12 Năm 2011Hai trong số ba lệnh cấm này là một phần của các thỏa thuận giải quyết qua đàm phán do các công ty đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Washington, 13 tháng 12, 2011 – Hôm nay, Nhóm Ngân hàng Thế giới thông báo cấm công ty Kellogg Brown & Root Pty Ltd (KBR Pty) với thời hạn hai năm sau khi có điều tra của Phó Chủ tịch Vụ Liêm chính của Ngân hàng Thế giới (INT) về vi phạm Hướng dẫn thuê Tư vấn trong một dự án cấp nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam. KBR Pty, chi nhánh tại Úc của công ty KBR, Inc., đã thông báo sai sự thật về khả năng tham gia của các chuyên gia tư vấn quan trọng trong quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng, dẫn đến kết quả là KBR Pty nhận được hợp đồng và dẫn tới sự chậm trễ trong thực hiện hợp đồng.

Theo các điều khỏan của thỏa thuận, KBR Pty sẽ thực hiện điều chỉnh chương trình tuân thủ quy định của công ty  để khắc phục hậu quả, phù hợp với chuẩn tuân thủ của Ngân hàng thế giới. “Cách giải quyết này cho thấy các hoạt động của Ngân hàng Thế giới liên quan tới vấn đề liêm chính là mạnh mẽ, trong khi chúng tôi hỗ trợ các công ty làm trong sạch hoạt động của mình và nhờ thế, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp”, ông Leonard McCarthy, Phó Chủ tịch phụ trách Vụ Liêm chính của Ngân hàng Thế giới nói.

Sự việc này xảy ra sau vụ cấm một công ty khác, công ty Cổ phần Phát triển Môi trường và Xã hội (SECO) và giám đốc điều hành của công ty là ông Nguyen Xuan Doan, cũng hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam. SECO đã tham gia vào một kế hoạch nhằm lừa dối khách hàng của Ngân hàng Thế giới trong Dự án Phát triển Cấp nước Đô thị Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Công ty này đã nhận được tuyên bố là không đủ điều kiện tham gia các dự án do Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ trong vòng năm năm tới.

Ngân hàng Thế giới cũng công bố cấm công ty PT Amythas Experts and Associates của Indonesia trong vòng ba năm do các hành vi gian lận liên quan tới một dự án xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

“Chúng ta phải hành động với sự cảnh giác hơn bao giờ hết khi muốn nhổ bỏ tận gốc rễ gian lận và tham nhũng”, ông Leonard McCarthy, Phó Chủ tịch Phụ trách Vụ Liêm chính của Ngân hàng Thế giới nói. “Điều này đúng trong việc xây dựng hệ thống tài chính toàn cầu lớn hơn, và không còn nghi ngờ gì, nó chính là chìa khóa cho tương lai của phát triển quốc tế.”
 
Cùng với lệnh cấm bắt đầu áp dụng từ ngày 7 tháng 12 năm 2011, Amythas Experts cũng được yêu cầu tiến hành một chương trình tuân thủ quy định công ty theo các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới và đạt các điều kiện khác như một phần trong giải quyết vụ việc này. Thời hạn bị cấm có thể được rút ngắn nếu công ty đạt những điều kiện bổ sung về bồi thường và công khai thông tin.

KBR Pty và PT Amythas Experts and Associates, cũng như SECO, không được phép nhận bất cứ hợp đồng nào hoặc tham gia vào hoạt động mới nào dưới sự tài trợ của Nhóm Ngân hàng Thế giới hay thực thi các dự án trong thời gian bị cấm.

Cả ba công ty đều đủ điều kiện bị áp dụng lệnh cấm theo Hiệp định ký tháng Tư 2010 về Thực thi Lệnh cấm chung được ký kết bởi Nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, Nhóm Ngân hàng Thế giới và Nhóm Ngân hàng Phát triển liên Mỹ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về Phó Chủ tịch Vụ Liêm chính của Ngân hàng Thế giới (INT)

Phó Chủ tịch Vụ Liêm chính của Ngân hàng Thế giới chịu trách nhiệm điều tra các cáo buộc về gian lận, thông đồng và tham nhũng trong các dự án của Ngân hàng Thế giới, sử dụng kinh nghiệm của một đội ngũ điều tra viên và kế toán viên điều tra đa ngôn ngữ và có trình độ chuyên môn cao. Những công việc mà INT đã làm trong năm tài chính trước bao gồm:

    • 32 lệnh cấm đối với các đơn vị và cá nhân tham gia và các việc làm sai trái, và cùng với các ngân hàng phát triển đa phương khác cấm 37 đơn vị.
    • Dựa trên đề nghị của INT, Văn phòng về Gian lận Nghiêm trọng của Anh đã yêu cầu  Macmillan Publishers Limited trả hơn 11 triệu Bảng Anh. Nhóm Ngân hàng Thế giới đã cấm Macmillan sáu năm vì đưa hối lộ liên quan tới một dự án giáo dục ở Sudan.
    • Chính quyền Na-uy cũng đã có hành động đối với ba nhân viên cũ của “Norconsult”, dựa trên tham khảo với INT.
    • Thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ đồng điều tra, khôi phục tài sản và chia sẻ thông tin với Văn phòng Gian lận nghiêm trọngcủa Anh, Văn phòng Chống gian lận châu Âu, Tòa án Tội phạm Quốc tế, USAID, và Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc.
   • Tăng cường đào tạo về phòng ngừa để phát hiện ra những báo động đỏ trong các dự án và công tác kế toán kiểm tra.                                                               

 

Liên hệ truyền thông
Tại Washington
Dina Elnaggar
tel : 202-473-3245
delnaggar@worldbank.org
Tại Washington (Phát thanh truyền hình)
Mehreen Sheikh
tel : (202) 458-7336
msheikh1@worldbank.orgApi
Api

Welcome