THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Lập Quỹ hỗ trợ chuẩn bị dự án nhằm nhanh chóng mang lại lợi ích cho người nghèo từ các dự án phát triển

15 Tháng 7 Năm 2010
Hà Nội, Ngày 15 tháng 7 năm 2010 – Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày hôm nay đã ký kết một khoản tín dụng trị giá 100 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ Việt Nam trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư công trong khuôn khổ Dự án Quỹ Hỗ trợ Chuẩn bị các Dự án.

Đầu tư công tại Việt Nam nói chung và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nói riêng thường gặp phải khó khăn trong việc đảm bảo tiến độ và thường bị chậm trễ. Tính đến cuối năm 2008, tổng số vốn ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức) chưa giải ngân được vào khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Số tiền chưa giải ngân có thể tăng lên nhiều hơn nếu không khắc phục được đáng kể những chậm trễ trong quá trình khởi động dự án. Sự chậm trễ trong thực hiện đầu tư đã thật sự gây tổn thất lợi ích kinh tế và xã hội cho nền kinh tế Việt Nam.

Với nhu cầu ngày càng cao đối với các dự án phát triển trong mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội, Quỹ này được thiết kế nhằm cải thiện chất lượng đầu vào, rút ngắn giai đoạn chuẩn bị dự án, và tăng cường năng lực của các cơ quan chính phủ và đội ngũ tư vấn trong nước để có thể lập các tài liệu chuẩn bị dự án có chất lượng tốt trong khoảng thời gian có thể chấp nhận được.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói: “Bằng việc cải thiện tốc độ và chất lượng của công tác chuẩn bị dự án, việc khởi động và giải ngân các dự án sẽ được đẩy nhanh, nhờ đó cho phép những người hưởng lợi nhanh chóng thấy được lợi ích kinh tế và xã hội từ các khoản đầu tư được dự án này hỗ trợ.”

Dự án dự kiến sẽ triển khai từ tháng 10 năm 2010 tới tháng 10 năm 2015. Kinh phí cho dự án được lấy từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) - nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các nước thu nhập thấp.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 934 6600 – 234
nnguyen5@worldbank.org


Api
Api