Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Infographic

Tăng cường minh bạch, liêm chính, trách nhiệm giải trình, giảm tham nhũng

25 Tháng 9 Năm 2015


Bấm vào hình bên dưới để xem BẢN CHẤT LƯỢNG CAO

Image