Các sự kiện
Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam 2015
5 Tháng 12 Năm 2015Hà Nội


Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam (VDPF) là diễn đàn đối thoại chính sách cao cấp giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển. Chủ đề chung của Diễn đàn năm 2015 là “Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững”.

Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên vào ngày 5 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội. Chủ đề chung của Diễn đàn năm nay là Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững

VDPF 2015 bao gồm 2 phiên thảo luận chính:

a) Phiên 1: "Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020: Những định hướng chủ yếu ".

- Chủ đề 1: Báo cáo kết quả chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, những nội dung chính của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn 2016-2020.

- Chủ đề 2: Thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam: Những thách thức.

b) Phiên 2: Ba đột phá chiến lược trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020:

Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện ba đột phá chiến lược trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp cho thời gian còn lại thực hiện Chiến lược dưới góc nhìn của các đối tác phát triển:

- Chủ đề 1 "Xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại."

- Chủ đề 2 "Tài chính cho phát triển kết cấu hạ tầng"

- Chủ đề 3 "Phát triển Nguồn nhân lực ".

Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam (VDPF) là diễn đàn đối thoại chính sách cao cấp giữa chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển (DPs) về những chính sách quan trọng mà các bên cùng quan tâm nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

VDPF đóng vai trò là một Hội nghị cấp cao nhất để trao đổi quan điểm giữa chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khối tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu trong nước, và các tác nhân phát triển khác. VDPF là một phần của quá trình chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi ý kiến về các thách thức chính sách mà Việt nam đang gặp phải.

Thời gian

Chủ đề

Người trình bày

7:30 – 8:00

Đăng ký đại biểu     

 

8:00 – 8:20

(20’)

Khai mạc:

·  Phát biểu khai mạc và đề dẫn các nội dung thảo luận của Diễn đàn.

·  Phát biểu khai mạc

 

·     Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ngài Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng (10’)

 

·     World Bank - Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia (10’)

8:20 – 9:20

(60’)

Phiên 1: Bối cảnh chiến lược Các đối tác phát triển và đại diện Chính phủ Việt Nam

9:20 – 10:00

(40’)

Phiên 2: Hướng tới thực hiện thành công các đột phá chiến lược của Việt Nam Các đối tác phát triển và đại diện Chính phủ Việt Nam

10:00-10:15

(15’)

Giải lao  

10:15 – 11:45

(70’)

Phiên 2: Hướng tới thực hiện thành công các đột phá chiến lược của Việt Nam (tiếp) Các đối tác phát triển và đại diện Chính phủ Việt Nam

11:45-12:15

(30’)

Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

12:15-12:30

(15’)

Phiên bế mạc

 

·     Ngân hàng Thế giới - Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia (7’)

·     Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng (7’)

  • Image

    Toàn cảnh VDPF 2015

  • Image

    Bộ trưởng KHĐT Bùi Quang Vinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa tại Diễn đàn

  • Phát biểu Khai mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam 2015 của Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới
  • Phát biểu Bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam 2015 của Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới
  • Điểm lại: Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam tháng 12/2015


Welcome