publication

Cập nhật Tình hình Kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương - Tăng cường khả năng cạnh tranh trong một thế giới nhiều biến động


Image

Đọc các phát hiện chính của báo cáo bằng Tiếng Anh tại đây.

Phát hiện chính:

•    Tốc độ tăng trưởng tại các nước đang phát triển khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ giảm nhẹ trong năm nay, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trong khu vực, không kể Trung Quốc, sẽ tăng lên trong năm tới, khi mà sự phục hồi dần dần của các nước có thu nhập cao thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu trong khu vực.

•    Các nước đang phát triển khu vực Đông Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất so với các khu vực khác trên thế giới.

•    Nhìn chung, các nước đang phát triển Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng ở mức 6,9% trong năm nay và năm 2015, giảm so với mức 7,2% vào năm 2013.

•    Tại Trung Quốc, tăng trưởng sẽ giảm nhẹ xuống còn 7,4% trong năm nay và 7,2% trong năm 2015, khi mà nước này thực hiện những cải cách về cơ cấu nhằm giải quyết những yếu kém về tài chính và những điểm nghẽn mang tính cơ cấu của nền kinh tế.

•    Không kể Trung Quốc, tăng trưởng ở các nước đang phát triển trong khu vực được dự kiến sẽ giảm xuống mức đáy là 4,8% trong năm nay, trước khi tăng lên mức 5,3% vào năm 2015, khi mà xuất khẩu tăng và các cuộc cải cách kinh tế trong nước ở các nền kinh tế lớn khu vực Nam Á được hoàn thành.

•    Mức độ mà các nước khác nhau được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sẽ khác nhau, tùy thuộc vào môi trường đầu tư và xuất khẩu của mỗi nước.

•    Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Việt Nam và Cam-pu-chia có điều kiện phù hợp để tăng xuất khẩu. Chẳng hạn, Ma-lai-xi-a sẽ đạt mức tăng trưởng là 5,7%,tăng so với mức 4,9% vào tháng 4, phản ánh tình hình xuất khẩu mạnh trong 6 tháng đầu năm.

•    Ở In-đô-nê-xi-a, một nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm từ mức 5,8% vào năm 2013 xuống còn 5,2%, do giá cả hàng hóa giảm, do mức tiêu dùng của chính phủ thấp hơn so với dự kiến và do tốc độ mở rộng tín dụng chậm hơn so với dự báo.

•    Tăng trưởng ở các nền kinh tế trong khu vực được hỗ trợ nhờ tiêu dùng tư nhân tăng mạnh do nhiều nhân tố khác nhau tác động, chẳng hạn như do chi tiêu liên quan đến bầu cử ở In-đô-nê-xi-a và thị trường lao động sôi động ở Ma-lai-xi-a, và nhờ dòng kiều hối ở Phi-líp-pin.

•    Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều bất trắc.

•    Nếu như sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu không ổn định, các điều kiện về tài chính trên toàn cầu được thắt chặt lại một cách đáng kể, hoặc những căng thẳng về địa chính trị ở quy mô quốc tế và khu vực tăng lên thì triển vọng tăng trưởng của khu vực này sẽ phải đối mặt với những thách thức.

•    Khu vực này cũng vẫn tiếp tục dễ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm tăng trưởng mạnh ở Trung Quốc, và mặc dù điều đó khó xảy ra nhưng nếu trở thành hiện thực thì có thể ảnh hưởng mạnh tới các công ty sản xuất hàng hóa, ví dụ như các công ty xuất khẩu kim loại ở Mông Cổ và các công ty xuất khẩu than ở In-đô-nê-xi-a.

•    Cách tốt nhất để các quốc gia trong khu vực có thể giải quyết những rủi ro này là thông qua việc giải quyết những yếu kém và những lĩnh vực kém hiệu quả do thực hiện những chính sách tiền tệ nới lỏng và kích thích tài khóa trong một thời gian dài, và bổ sung cho những biện pháp này bằng những cải cách về cơ cấu nhằm tăng khả cạnh tranh về xuất khẩu.

•    Chẳng hạn như, Mông Cổ và CHDCND Lào cần phải giảm mức thâm hụt tài khóa và thắt chặt chính sách tiền tệ.

•    Ở In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan, các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách và giảm các khoản trợ cấp không nhắm tới đối tượng mục tiêu một cách phù hợp sẽ giúp tạo môi trường thông thoáng cho các khoản đầu tư nhằm tăng năng suất và tạo dư địa để tăng chi cho giảm nghèo, đồng thời giúp dần dần khôi phục lại các vùng đệm tài khóa.

•    Tại Trung Quốc, với việc chính phủ đang cố gắng nhằm cân bằng giữa việc kìm hãm những rủi ro ngày càng tăng với việc đạt các mục tiêu về tăng trưởng, chúng tôi tin tưởng rằng những cải cách về cơ cấu ở các ngành, lĩnh vực vốn trước đây chỉ dành cho doanh nghiệp nhà nước và các dịch vụ của nhà nước có thể giúp bù đắp lại tác động của các biện pháp nhằm kìm hãm nợ của chính quyền địa phương và kiềm chế hoạt động ngân hàng bóng-ngân hàng ẩn.

•    Trong dài hạn, chúng tôi khuyến khích các nước thực hiện những cải cách về cơ cấu cần thiết nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu và tối đa hóa những lợi ích từ sự phục hồi toàn cầu.

•    Những cải cách then chốt bao gồm tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cải thiện hậu cần thương mại, và tự do hóa các dịch vụ và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Welcome