Skip to Main Navigation

Mariam Sherman


Bà Mariam Sherman đảm nhiệm vai trò Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào ngày 1 tháng 5 năm 2024, trụ sở chính tại Hà Nội. 

Bà Sherman gia nhập Ngân hàng Thế giới vào năm 1997 và đã đảm nhiệm nhiều vai trò và vị trí lãnh đạo ở nhiều khu vực bao gồm Đông Á và Thái Bình Dương, Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi, Châu Âu và Trung Á. Trước vị trí hiện tại, bà Sherman từng giữ chức vụ Giám đốc Quốc gia tại Myanmar, Campuchia và Lào với trụ sở chính tại Yangon, Myanmar. Bà có quốc tịch Anh.