Skip to Main Navigation

Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF)

Select a EDS Sub navigation page selecting option, leaving this page

Огляд

Вторгнення Росії в Україну і надалі завдає Україні величезних гуманітарних, соціальних та економічних збитків та має серйозні глобальні наслідки. Оперативні потреби України й потреби у відновленні та реконструкції вражають. Згідно з Третьою Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3), орієнтовна вартість відновлення та відбудови України протягом наступного десятиліття становить 486 мільярдів доларів США

Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі (17% від загального обсягу), далі йдуть транспорт (15%), торгівля і промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист і забезпечення засобів до існування (9%), управління вибухонебезпечними предметами (7%).

Завдяки внескам донорів, станом на 6 травня 2024 року Світовий банк уже мобілізував понад 42 мільярди доларів США украй потрібного фінансування. Банк також почав залучати середньострокове фінансування для задоволення потреб України під час війни та після її завершення.

Важкі втрати

 • Станом на 31 грудня 2023 року, майже 10 мільйонів людей переміщені, з них майже 6 мільйонів – шукають притулку в країнах Європи.
 • Бідність та продовольча нестабільність зросли: у листопаді 2023 року 9% домогосподарств повідомили, що у них закінчилися продукти харчування, згідно з опитуванням Світового банку.
 • Прогнозований ВВП на 2023 рік становить 74% від ВВП 2021 року в реальному вираженні. 

URTF: підтримка відновлення, стійкої відбудови та реформування України

URTF є ключовим елементом Платформи мультидонорських ресурсів для функціонування інституцій та інфраструктури України (MRII) Групи Світового банку. Платформа охоплює ініціативи Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (MIGA), які фінансуються донорами; вона є спільним майданчиком Групи для координації пріоритетів і зусиль із залучення коштів.

Звертаючи особливу увагу на залученості та оперативному забезпеченні уряду, URTF ефективно спрямовує грантові ресурси на задоволення величезних потреб України. Діяльність цільового фонду організовано за двома напрямками:

 • Підтримка Уряду України в збереженні його адміністративного потенціалу, спроможності надавати послуги і здійснювати заходи з допомоги в надзвичайних ситуаціях.
 • Планування та реалізація програми відновлення, стійкої відбудови та реформування України.

URTF докладає зусиль до вирішення проблеми невизначеності, спричиненої війною, і підтримує гнучке програмування, щоб мати змогу реагувати на швидкі зміни ситуації

Нині потрібні термінові інвестиції в ремонт зруйнованої енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, житла, шкіл і лікарень. Щоб допомогти економічному відродженню України, URTF фінансує рамкові проєкти – підтримувані Банком екстрені операції, які мобілізують ресурси партнерів за допомогою інноваційного і гнучкого планування.

Рамкові проєкти відображають визначені в RDNA потреби України в першочерговій допомозі. Вони розроблені таким чином, щоб їх можна було адаптувати до подій на місцях і масштабувати для інтеграції додаткового фінансування, забезпечуючи, водночас, швидкий результат і швидку виплату коштів. Ці проєкти розроблялися на основі технічного аналізу та з дотриманням перевірених фідуціарних, екологічних і соціальних систем Світового банку з моніторингу та звітності.

Підтримуючи такий рамковий підхід, URTF забезпечує спроможність української влади швидко та раціонально впроваджувати ці критично важливі інвестиції та ефективно й у необхідному обсязі залучати численні джерела фінансування.

З часом URTF забезпечить додаткові способи підтримки відповідно до політики та процедур Світового банку, а саме:

 • фінансування інвестиційних проєктів – для подальшого забезпечення критично важливої фінансової підтримки й надання експертизи щодо розвитку у низці секторів;
 • фінансування політики розвитку, необхідної для реформ і украй потрібної для бюджетної підтримки;
 • програми, орієнтованої на результати – для  підвищення потенціалу державного сектору України; та
 • аналітичну та технічну допомогу – для планування, підготовки інвестицій, зміцнення потенціалу та розробки політик.

Збереження спроможності Уряду надавати послуги має ключове значення для забезпечення довгострокового успіху зусиль з відновлення та відбудови України. URTF доповнює існуючі програми Світового банку, зокрема Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)».

Підтримка, яку URTF надає рамковим проєктам в Україні

Рамковий проєкт

Мета розвитку

Потреби у фінансуванні

Забезпечене фінансування

Проєкт «Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)»

Забезпечення засобів для пом’якшення впливу руйнування транспортних мереж на населення й економіку України.

585 млн дол. США

50 млн дол. США – грант URTF 

Проєкт з відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими

Забезпечення можливостей відновлення основних енергетичних послуг в Україні.

500 млн дол. США

200 млн дол. США – грант URTF 

Проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL

Відновлення та полегшення доступу до вкрай важливих послуг, пов’язаних із психічним здоров’ям і реабілітацією. Вирішення нагальних потреб у медичних послугах та забезпечення їх фінансування  за надзвичайних обставин.

500 млн дол. США

100 млн євро – позика МБРР

10 млн дол. США – грант Глобального фонду з фінансування програм для жінок, дітей та підлітків (GFF)

10 млн дол. США – грант URTF 


Проєкт «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE

Підтримка постраждалих домогосподарств у відновленні житлових умов шляхом ремонту пошкодженого житлового фонду; підтримка уряду у проведенні пріоритетних реформ кліматичної політики.

800 млн дол. США

162,5 млн дол. США – грант URTF 

 

Екстрений проєкт з інклюзивної підтримки відновлення сільського господарства України (ARISE)

Підтримка інклюзивного сільськогосподарського виробництва та забезпечення можливості негайно й ефективно реагувати на кризи чи надзвичайні ситуації.

 

700 млн дол. США

320 млн дол. США – грант URTF 

 

230 млн дол. США –позика МБРР через механізм підвищення кредитного фінансування з Цільового фонду ADVANCE Ukraine

Ціннісна пропозиція Світового банку

 • Багаторічне партнерство Банку з Україною. Упродовж останніх трьох десятиліть Банк реалізував близько 100 проектів і програм розвитку в Україні та тісно співпрацював з органами влади в питаннях найважливіших реформ.
 • Потенціал впровадження програм, що дає змогу підтримувати широкомасштабні інтервенції у країнах-партнерах і є продемонстрований на світовому рівні.
 • Досвід в організаційній підготовці, мобілізації та координуванні глобальної підтримки для країн, які постраждали від конфліктів.
 • Глобальний та мультисекторальний досвід і знання у відповідних сферах, включаючи охорону здоров'я, освіту та структурні реформи.
 • Спроможність розблокувати інвестиції та технічну допомогу приватного сектору для підтримки заходів із допомоги Україні та для її відновлення й стійкої відбудови.

Управління діяльністю URTF

Стратегічне управління діяльністю URTF забезпечує Рада партнерів, до складу якої входять (як члени) країни-партнери з розвитку, і яку очолюють (як співголови) Світовий банк і Україна.

Команда з управління цільовим фондом відповідає за операційне функціонування URTF. 

Останнє оновлення: 06/05/2024