ПРЕС-РЕЛІЗ

Світовий банк надав нову позику в розмірі 500 млн. дол. США для прискорення реформ в Україні

25 серпня, 2015


ВАШИНГТОН, 25 серпня 2015 року — Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні затвердила рішення про надання позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в розмірі 500 мільйонів доларів США на фінансування Другої багатосекторної позики на підтримку політики розвитку в Україні.

Позики на підтримку політики розвитку (ППР) — це пряма бюджетна підтримка, що надається безпосередньо Урядові України для сприяння реалізації його програми реформ. Фінансування за новою позикою підтримує реалізацію кількох пріоритетних структурних і макроекономічних реформ, а саме, покликаних поліпшити врядування в державному секторі, середовище для ведення бізнесу, ситуацію у сфері енергетики та надання соціальної допомоги.

Як заявив Чімяо Фан, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України: «Пакет реформ, що підтримуються в рамках цієї операції, допоможе розв’язати глибоко вкорінені структурні проблеми, що сприяли виникненню поточної кризи в економіці України. Ми допомагаємо Україні в реалізації пакету термінових заходів, необхідних для стабілізації економіки, надання якісних послуг усім жителям України та повернення країни на шлях сталого зростання».

Зокрема, реформи, на підтримку яких надано цю позику, що є другою у серії з двох позик, сприятимуть кращому врядуванню, прозорості та підзвітності в державному секторі. Позика забезпечить ефективне використання наявних державних ресурсів для надання якісних державних послуг у ці нелегкі часи. Одночасно в рамках цієї операції підтримуватимуться зусилля, спрямовані на зміцнення нормативної бази та зниження витрат на ведення бізнесу. Вони покликані сприяти вивільненню потенціалу приватного підприємництва та створенню стабільних і якісних робочих місць для громадян України. І, нарешті, ця операція допоможе українській владі продовжити реформування неефективної та несправедливої системи субсидій на оплату комунальних послуг із одночасним захистом малозабезпечених груп населення від наслідків підвищення тарифів на газ та тепло-постачання шляхом зміцнення соціальної допомоги.

Ця операція є частиною широкого пакету фінансової підтримки з боку Групи Світового банку, оголошеного в лютому цього року, що передбачає надання Україні коштів у розмірі до 2 млрд. доларів протягом 2015 року. Першу багатосекторну Позику на підтримку політики розвитку в розмірі 750 млн. доларів США було надано в травні 2014 року. 

Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З урахуванням цієї нової позики поточний кредитний портфель проектів МБРР перевищуватиме 5 млрд. дол. США. Свої інвестиції в Україні банк спрямовує на підвищення якості базових державних послуг, які надаються всім українцям: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, реконструкція доріг, модернізація систем соціальної підтримки та охорони здоров’я населення.

З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році сукупний розмір зобов’язань банку в країні сягнув понад 9 млрд. дол. США в рамках 45 проектів і програм.

Про Групу Світового банку

Група Світового Банку (ГСБ) є одним із найбільших у світі джерел коштів та знань для країн, що розвиваються. Вона складається з п’яти тісно пов’язаних між собою установ: Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР), які разом являють собою Світовий банк; Міжнародної фінансової корпорації (МФК), яка є робочим органом Банку в приватному секторі; а також Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (БАГІ) та Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). Кожна з цих установ відіграє чітко визначену роль у сфері боротьби з бідністю та підвищення рівня життя людей у країнах, що розвиваються. Докладнішу інформацію подано на сайтах www.worldbank.org, www.miga.org, та www.ifc.org.

Контактні дані ЗМІ
У Вашингтоні
Олена Карабан
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
У Києві
Дмитро Деркач
tel : +38 044 490-6671
dderkatch@worldbank.org
Сергій Гриценко
tel : +38 044 490-6671
sgrytsenko@worldbank.org


ПРЕС-РЕЛІЗ №:
2016/ECA/005

Api
Api