ПРЕС-РЕЛІЗ

Реформи – це найкращі ліки для економіки України, зазначає Світовий банк

29 квітня, 2015


м. Київ, 29 квітня 2015 р. – Незважаючи на рішучі заходи в 2014 році, спрямовані на стабілізацію економіки та відновлення економічного зростання, стан української економіки погіршився, головним чином, внаслідок конфлікту на сході крани. В новому Економічному огляді та макроекономічному прогнозі Світового банку, який було оприлюднено сьогодні, йдеться про те, що реальний ВВП скоротиться на 7,5 відсотків 2015 року, порівняно з 6,8 відсотків 2014 року.

Основною причиною такого погіршення прогнозів є тривалий конфлікт на сході, який перешкоджає стабілізації економіки, руйнує господарську діяльність, зменшує довіру інвесторів та населення. На думку економістів Світового банку, поступове відновлення економічного зростання можливе, починаючи з 2016 року, якщо конфлікт вщухне, а влада продовжить впровадження макроекономічних та структурних реформ.

Водночас, ризики для цього прогнозу є високими. Подальша ескалація протистояння на сході може поглибити економічне падіння в 2015 році, а також відкласти відновлення економіки на невизначений термін через низку чинніків, а саме: руйнівний вплив на виробничі потужності та інфраструктуру, зменшення обсягів експорту, збільшення видатків на національну безпеку, подальше зменшення внутрішнього споживання та інвестиційного попиту. Проведення структурних реформ – що мають фундаментальне значення для залучення міжнародної фінансової допомоги та відновлення економіки – може ускладнитися нестійкою політичною ситуацією та опором певних зацікавлених кіл.  

«Екзогенні потрясіння, або ті які не залежать від України, значним чином перешкодили владі стабілізувати економіку та відновити економічне зростання в 2014 році,» – зазначив Чімяо Фан, Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. «Проведення швидших та глибших реформ – є кращими ліками для подолання цих потрясінь, від яких потерпає Україна».

У спеціальному додатку до Економічного огляду під назвою «Бюджетна реформа задля стабільності та зростання», Світовий банк підкреслив важливість поліпшення системи публічних фінансів України, які лишаються під тиском значних бюджетних дисбалансів, зумовлених економічним спадом. Вихід з ситуації, яка склалася, на думку економістів Світового банку, можливий лише через запровадження дієвої стратегії щодо зменшення дефіциту для того, щоб закінчити процес відновлення макроекономічної рівноваги, стабілізувати, а згодом поступово зменшити державний борг, відновити довіру інвесторів та доступ України до міжнародних ринків капіталу. Потреба у бюджетній дисципліні має бути збалансованою з реформами для створення фіскального простору щодо залучення адресних інвестицій у важливі інфраструктурні об’єкти, державні послуги, підтримати слабкий реальний сектор, створити нові робочі місця, захистити малозабезпечені верстви населення, закласти засаду для майбутнього зростання.

«Вирішення фіскальних проблем вимагатиме проведення фундаментальних реформ. Метою має бути поступове, але значне, зменшення ролі уряду, але разом з тим, забезпечення всіх українців доступнішими послугами кращої якості», - додав пан Фан.

В якості довгострокового партнера України в галузі розвитку, Світовий банк швидко відгукнувся для зменшення впливу кризи та сприяння економічного зростання країни шляхом надання значної фінансової, дорадчої та технічної допомоги. Банк підтримує уряд у формулюванні та втіленні важливих реформ, таких як боротьба з корупцією, захист найбідніших верств населення, стабілізація банківського сектору, реструктуризація газового сектору та покращення умов ведення бізнесу.

В 2014 році Група Світового банку надала Україні приблизно 3 млрд. дол. США для реалізації семи проектів, включно з 1,25 млрд. дол. США на підтримку державного бюджету. Більшість цих інвестицій спрямована на поліпшення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання та водовідведення, теплопостачання енергетика, автошляхи та охорона здоров’я та соціальний захист.

В лютому цього року Світовий банк оголосив про надання ще 2 млрд. дол. США у 2015 році. Ця допомога Світового банку включатиме суттєву бюджетну підтримку на проведення реформ та кілька інвестиційних проектів, що допоможуть поліпшити надання послуг українським споживачам.

Поточний портфель Світового банку в Україні становить близько 4,6 млрд. дол. США за 15 операціями. З часу приєднання України до Світового банку в 1992 році, загальна сума зобов’язань та фінансування Світового банку в країні сягнули понад 9 млрд. дол. США в рамках впровадження 45 проектів і програм.Контактні дані ЗМІ
У Києві
Дмитро Деркач
tel : + 38-044-490-6671
dderkatch@worldbank.org
У Вашингтоні
Елена Карабан
tel : +1-202-473-9277
ekaraban@worldbank.org
Api
Api

Welcome