ПРЕС-РЕЛІЗ

Система управління державними фінансами в Україні потребує вдосконалення, повідомляють Світовий банк та Європейський Союз

9 липня, 2012
Київ, 9 липня 2012 року – Світовий банк та Європейський Союз сьогодні оприлюднили «Звіт з ефективності управління державними фінансами України». Оцінка була проведена спільною групою експертів з Європейського Союзу та Світового банку. Звіт є оновленням Оцінки державних видатків та фінансової підзвітності (ДВФП), проведеної в 2006 році, та містить опис тих змін, які відбулися впродовж наступних 5-и років.

За даними звіту, Україна одержала 2,67 бали (за 4-бальною системою оцінки ДВФП, де 4 – найвища оцінка, без урахування діяльності донорів). Це свідчить про те, що країна впровадила фундаментальні системи управління державними фінансами, однак залишається широкий спектр питань, які потребують подальшого вдосконалення. Серед 114 оцінених країн Україна перебуває вище загальносвітового середнього показника, який складає 2,53 бали.

Україна належним чином виконує вимоги щодо контролю, прозорості та передбачуваності бюджету, а також вимоги щодо обліку та звітності. Однак, беручи до уваги прагнення та потенціал України, вона відстає за показниками надійності бюджету та складання бюджету відповідно до цілей політики. За рештою показників країна перебуває на середньому рівні. Наприклад, показник зовнішнього контролю та аудиту – один з найслабших, що зумовлено обмеженими повноваженнями вищого наглядового органу, Рахункової палати України, та обмеженим парламентським наглядом.

«Україна здійснила важливий прогрес у реформуванні управління державними фінансами впродовж декількох останніх років, включаючи аспекти прозорості, передбачуваності та контролю в процесі виконання бюджету і державних закупівель. Проте ще багато слід зробити, особливо у сферах планування капітальних вкладень, складання бюджету відповідно до цілей політики, надійності бюджету, внутрішнього та зовнішнього аудиту», – заявив Чімяо Фан, Директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові.

«Покращення в системі управління державними фінансами України гарантуватиме те, що бюджетні кошти збиратимуться та ефективно використовуватимуться на благо всіх українців. Зокрема, нинішня оцінка має бути інструментом зміцнення внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту бюджету. Відповідне покращення могло б сприяти доступу України до бюджетної підтримки та макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу», - заявив Жозе Мануел Пінту Тейшейра, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні.

У звіті зазначається, що недоліки в певних аспектах управління державними фінансами також позначилися на негативному сприйнятті України як місця для ведення бізнесу. Нещодавнє дослідження Світового банку щодо оцінки ділового середовища та показників підприємств, а також Глобальний індекс доброчесності, свідчать про те, що великою проблемою залишаються питання збирання податків та державних закупівель.

Питання та відповіді:

Що таке ДВФЗ і що вона показує?

У рамках Програми державних видатків та фінансової звітності (ДВФЗ), управління державними фінансами (УДФ), була розроблена система оцінки ефективності (СОЕ) (або система оцінки ДВФЗ) як внесок у колективні зусилля ряду зацікавлених організацій для оцінки того, чи володіє країна інструментами, необхідними для досягнення трьох основних бюджетних цілей: сукупної фінансової дисципліни, стратегічного розподілу ресурсів, ефективного використання ресурсів для надання послуг. Система оцінки ДВФЗ складається з 28 високорівневих індикаторів ефективності, які вимірюють основні елементи системи управління державними фінансами з 3 додатковими індикаторами практик, що застосовуються донорами, і що впливають на систему управління державними фінансами країни.

Що саме вимірює оцінка ДВФЗ України за 2010 рік?

Оцінка ДВФЗ за 2011 рік вимірює ефективність системи державних фінансів України за основними параметрами, як-от: достовірність, прозорість, виконання бюджету, звітність і зовнішній контроль на основі даних 2010 року. Вона вимірює ефективність на основі як встановлених норм, так і практик, використовуючи наявні дані та інформацію, а також інтерв’ю з урядом і зовнішніми експертами.

В чому користь від використання ДВФЗ в Україні?

ДВФЗ можна було б використовувати для: (1)відслідковування розвитку реформ за певний час; (2) поінформованості у просуванні процесів реформування; (3) розпізнавання слабких зв’язків в циклі УДФ з метою спрямування зусиль на нагляд та покращення їх ефективності; (4) забезпечення інформацією щодо ефективності УДФ зовнішніх користувачів у стандартизованому вигляді.

Яка порівняльна ефективність України?

За більшістю параметрів систем ефективності УДФ Україна виглядає гірше на фоні країн з рівнем доходів вище середнього в регіоні країн Європи та Центральної Азії (ЄЦА), але краще ніж в середньому всі країни в цьому регіоні також з огляду на те, що країни групи ЄЦА мають кращі показники за середні світові. Таким чином, незважаючи на непогані результати, Україна повинна значно поліпшити свої показники для досягнення своїх прагнень стати європейською країною із середнім рівнем доходів.

Що змінилось між оцінками за 2005 і 2010 рр.?

Основні зміни між 2005 і 2010 рр. такі:

  • поліпшення системи закупівель зі скасуванням хибної системи закупівель, пов’язаної з приватизацією деяких державних функцій в 2005 році і створенням законодавчої бази, яка в цілому відповідає найкращим міжнародним практикам;
  • погіршення достовірності бюджету в 2009-2010 рр. в основному через політичну невизначеність та економічну кризу, що впливають на виконання бюджету у порівнянні з плановими показниками;
  • подальше поліпшення казначейського обслуговування бюджету;
  • консолідація податкового законодавства у рамках єдиного Податкового кодексу

Які сильні сторони системи УДФ?

Україна має гарні показники прозорості, передбачуваності і контролю за виконанням бюджету, а також обліку та звітності. Особливо сильною стороною системи є наявність функціональної казначейської системи з діючим єдиним казначейським рахунком і контролем за виконанням зобов’язань. Україна також має високий показник прозорості, оскільки більша частина інформації з питань планування та виконання бюджету є загальнодоступною як через Інтернет, так і в паперовій формі.

Які слабкі сторони системи УДФ?

Відповідно до оцінки ДВФЗ за 2011 рік особливо слабкими місцями системи УДФ в Україні є ті, що стосуються контролю за державними підприємствами та контролю і аудиту в основному внаслідок обмежених повноважень вищого органу аудиту, Рахункової палати України, та обмеженого парламентського контролю. Складання бюджету відповідно до цілей політики залишається слабким, незважаючи на те, що з впровадженням й використанням Бюджетного кодексу від 2011 року ефективність мала поліпшитись за рахунок впровадження середньострокового бюджетування.

Чи охоплює оцінка ДВФЗ питання, пов’язані з корупцією?

Оцінка ДВФЗ не призначена для оцінки питань корупції як таких, оскільки вона вимірює ефективність систем УДФ. Однак багато параметрів ДВФЗ, таких як закупівлі, внутрішній аудит і контроль, зовнішній аудит безпосередньо впливають на ймовірність виникнення корупції.

Чому ДВФЗ демонструє поліпшення податкового адміністрування, а оцінка ведення бізнесу – ні?

Ця невідповідність може виникати у зв’язку з відмінностями в методологіях. Оцінка ДВФЗ вимірює ефективність інструментів, доступних для уряду і платників податку, у той час як оцінка ведення бізнесу і подібні дослідження намагаються виміряти кінцевий результат їх застосування. Навіть гарні інструменти не можуть бути ефективними, якщо вони використовуються неналежним чином, і, до того ж, поліпшення в практиках податкового адміністрування призводить до поліпшення середовища для бізнесу із значною затримкою.

Погіршення оцінки обов’язково означає погіршення ситуації?

Погіршення оцінки не обов’язково означає погіршення ситуації. Як будь-яка складна і всебічна оцінка ДВФЗ може містити деякі неточності або спиратися на недостатню інформацію. Деякі гірші оцінки (наприклад, індикатор внутрішнього аудиту в оцінці ДВФЗ за 2011 рік) не відображають погіршення ситуації, але є переоцінкою попередньої оцінки на основі нових доступних або уточнених даних.

Програма державних видатків та фінансової підзвітності (ДВФП) була заснована в 2001 році як партнерство семи донорських організацій та міжнародних фінансових установ для оцінки умов функціонування систем державних видатків, закупівель та фінансової підзвітності, розробки комплексу заходів з реформування та нарощення інституційного потенціалу. ДВФП об’єднує зусилля донорів, серед яких: Європейська Комісія, Міністерство міжнародного розвитку Сполученого Королівства Великобританії, Державний секретаріат з економічних справ Швейцарії, Міністерство закордонних справ Франції, Міністерство закордонних справ Королівства Норвегії, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та Стратегічне партнерство з Африкою.

Система оцінки ДВФП складається з 28 високорівневих індикаторів, що характеризують систему управління державними фінансами країни, та 3-х додаткових індикаторів діяльності донорів, які впливають на систему управління державними фінансами. Набір індикаторів ДВФП використовується міжнародними донорами для оцінки ризиків у країнах, яким надається підтримка. Система оцінки доступна за цим посиланням арабською, англійською, французькою, сербською, іспанською, португальською, російською та українською мовами.

Деякі запитання та відповіді про оцінку Програми державних видатків та фінансової звітності (ДВФЗ)

 

Контактні дані ЗМІ
У Києві
Віктор Заблоцький
tel : 380-44-490-6671
vzablotskyi@worldbank.org
У Вашингтоні
Олена Карабан
tel : (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
У Києві (European Union)
Елеонора Ніколайчук
tel : 380-44-390-80-10
eleonora.nikolaichuk@eeas.europa.euПРЕС-РЕЛІЗ №:
2012/07/09/ECA/UA

Api
Api

Welcome