НАРИС

Ефективна та прозора фінансова звітність – це на користь для бізнесу

1 жовтня, 2013


Image


У сьогоднішній економічній ситуації багато країн по всій Європі стикаються з подвійним викликом – необхідністю стимулювати економічний ріст за нестабільних умов та водночас дотримуватися фіскальної дисципліни. Тривала рецесія та повільне відновлення росту мали довготривалі наслідки не тільки для зайнятості, але й для конкурентоздатності та підприємницької активності в регіоні. Підприємства, великі й малі, змагаються між собою за кредит та капітал, а банки та інші фінансові установи стали значно обережнішими у своїх інвестиційних рішеннях. На цьому фоні для підприємств стає дедалі важливішою фінансова прозорість, а для влади – створення належного регуляторного середовища для корпоративної фінансової звітності.

Фінансові ресурси нині обмежені, тому, щоб отримати найбільший дохід, інвестиції треба спрямовувати якомога ефективніше. Фінансова прозорість допомагає підприємствам залучити такі інвестиції, що має особливе значення для малого та середнього бізнесу (МСБ), адже таким підприємствам часто бракує активів, які банк погодиться прийняти у заклад. Підприємства з добрими перспективами та ефективною організацією фінансової звітності також мають більше шансів отримати кредит, навіть якщо їм бракує майна для закладу, адже банк в такому випадку отримує більше інформації для прийняття рішення про ухвалення кредиту, і йому вже не так потрібен великий заклад.  Тому для залучення інвестицій та розвитку підприємництва вкрай важливо створити в країні ефективну систему корпоративної фінансової звітності.

Втім, прозорість фінансової звітності має перетинати національні кордони. Як засвідчила фінансова криза, економіки різних країн стають дедалі більш пов’язаними та взаємозалежними. Постійно зростає важливість регіональних виробничих мереж, збільшуються обсяги регіональної торгівлі. Приміром, у Східній Європі та Євразії багато країн прагнуть більш тісних економічних зв’язків з Європейським Союзом (ЄС), сподіваючись отримати вигоду від доступу на ринки та мережі західноєвропейських країн. 

До лав країн, що намагаються побудувати міцніші економічні зв’язки з ЄС, належать і Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна – шість країн Східного партнерства ЄС (СП). Щоб сповна скористатися цими зв’язками, ці шість країн мають зрештою прийняти спільну систему фінансової звітності підприємств, що входить до правової системи Євросоюзу, або його acquis communautaire. Завдяки важливим реформам, розпочатим у 1990-х, та підтримці міжнародних інститутів розвитку країни СП зробили певні кроки у цьому напрямку, але роботи ще залишилось чимало.

Починаючи з 2004 р. Світовий банк проводить аналіз стандартів та практик у сфері звітності та аудиту в країнах СП з метою допомогти владі та головним зацікавленим особам у цих країнах у розробці пропозицій щодо покращення умов функціонування корпоративної звітності. Хоча й було досягнуто певних успіхів у розбудові обліку та звітності, країни СП, як і раніше, стикаються з труднощами у створенні належних інституційних засад та умов, що сприяли б поширенню найкращих практик фінансової звітності.

Сприяння розвитку аудиту та звітності в країнах Східного партнерства (STAREP) – це нова програма Світового банку, що має на меті допомогти країнам СП у створенні ефективних та міцних систем фінансової звітності та аудиту, у відповідності до міжнародних стандартів  та враховуючи вимоги європейської правової системи. Програма STAREP залучає широке коло зацікавлених осіб, включаючи міністерства фінансів, професійну спільноту, фінансових регуляторів, викладачів обліку. Програма націлена на покращення освіти у сфері обліку; розвиток інституційних засад фінансової звітності; сприяння переходу на стандарти, сумісні з вимогами ЄС; зміцнення міжнародних зв’язків та обмін досвідом між ключовими інститутами.

Програму STAREP побудовано за моделлю взаємного навчання – вона зводить докупи людей, що визначають державну політику, викладають облік, професійно займаються фінансовою звітністю, регулюють фінансову діяльність, та допомагає країнам-учасницям обмінятися досвідом реформування та уникнути потенційних труднощів.

--------------------------------------------------

Центр реформування фінансової звітності Світового банку, розташований у Відні, координує діяльність Світового банку у сфері фінансової звітності в усіх країнах Європи та Центральної Азії. Центр надає широкий спектр послуг, включаючи аналітику, консультації, освіту та розвиток навичок, передачу ноу-хау та технологій, технічну підтримку та посилення інститутів, та допомагає у розбудові засад фінансової звітності.


Api
Api

Welcome