НАРИС

Уважніший погляд на міграцію як на життєвий досвід

5 серпня, 2013


Image

ГОЛОВНІ ФАКТИ НАРИСУ
  • Конференція з питань міграції та грошових переказів, що відбулася в Санкт-Петербурзі, висвітлює проблеми, пов’язані з міграцією в регіоні Європи та Центральної Азії, та вказує на необхідність їх вирішення.
  • Мета Міжнародної навчальної мережі взаємодії спеціалістів і практиків у сфері міграції і грошових переказів (MIRPAL) – надання країнам допомоги у реагуванні на політику, програми та інституційні виклики.

Міграція стосується людей – це могло б стати девізом останньої щорічної конференції мережі MIRPAL (Міжнародної навчальної мережі взаємодії спеціалістів і практиків у сфері міграції і грошових переказів).

Конференція проводилась у м. Санкт-Петербург у Російській Федерації у рамках регіональної міграційної програми Світового банку у регіоні Європи і Центральної Азії (ЄЦА). Широке і кваліфіковане коло експертів та практиків з дев’яти країн СНД – Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизької Республіки, Молдови, Росії, Таджикистану, України та Узбекистану – обмінювалися знаннями, навичками та поглядами на проблеми, які стосуються міграції і потребують нагального вирішення цими країнами.

MIRPAL – це співтовариство практиків та розробників політики у сфері міграції та грошових переказів у країнах ЄЦА. Ця мережа взаємного навчання була офіційно заснована у травні 2010 року на конференції в Москві. Фундаментом для розвитку цієї мережі стала низка заходів, організованих перед проведенням засновницької конференції у травні 2010 року.

Упродовж кількох останніх років у багатьох країнах регіону ЄЦА спостерігалося зростання надходжень грошових переказів від трудових мігрантів. Економічне зростання – так само як і досягнення у боротьбі з бідністю – у більшості цих країн тісно пов’язані з тенденціями міграції та грошових переказів. Світовий банк взяв на себе завдання допомогти країнам цього регіону впоратись з проблемами питаннями, які стосуються міграції та грошових переказів, використовуючи для цього як кредитні ініціативи, так і  вдосконалення міграційної політики.

Цього року центральною темою обговорення були економічні та соціальні аспекти інтеграції мігрантів.

Для початку зазначимо, що питання трудової міграції вперше спільно обговорювалося на конференції економістами і антропологами завдяки допомозі Європейського університету у Санкт-Петербурзі (European University at St. Petersburg). Мета цього спільного обговорення полягала в тому, щоб отримати якнайповніше уявлення про мотивацію інтеграції трудових мігрантів у Росії. З одного боку, мігранти хочуть поліпшити свій добробут у плані рівня доходів, а з другого боку, час, проведений у країні призначення, приводить до змін у їхньому життєвому досвіді, часто впливаючи на їхній соціальний статус. 


" Міграція – це не лише робота (і йдеться не лише про роботу). Мігранти живуть своїм власним життям після закінчення робочого дня – вони насолоджуються пам’ятками міста, будують стосунки, спілкуються через Інтернет. "

Ольга Брєднікова

Cоціолог Центру незалежних соціологічних досліджень у Санкт-Петербурзі.

Інакше кажучи, схеми поведінки іммігрантів не обмежуються лише економічною мотивацією.

Країни призначення часто змінюють соціальний статус мігрантів – проте існують способи, які допомагають обійти цю ситуацію.

Наприклад, людина з дипломом лікаря може через необхідність опинитись на низькокваліфікованій роботі в новій країні. Проте вона може продовжувати займатися попередньою професійною діяльністю, наприклад, надаючи неофіційно медичні поради членам співтовариства мігрантів.

Працевлаштування має вирішальне значення для можливості економічної інтеграції робітників-іммігрантів. Отож, організований набір на роботу залишається на одному з перших місць у порядку денному осіб, що розробляють і впроваджують міграційну політику.

“Організований набір на роботу потребує спільних зусиль від країн, що надають і приймають робочу силу, – підкреслила Олена Дунаєва, голова Управління федеральної міграційної служби у Санкт-Петербурзі. – Передвиїзні навчальні програми повинні проходити на території країни походження, тоді як країна призначення може забезпечити працевлаштування через конкретні пропозиції щодо працевлаштування, підкріплені запрошеннями, виданими міграційними службами”.

Ще одною особливістю конференції MIRPAL було застосування підходу ситуаційного аналізу: Санкт-Петербург, який організував конференцію цього року став прикладом належної практики інтеграційних зусиль щодо іммігрантів. Міський Комітет з питань соціальної політики і зайнятості презентував нещодавно ухвалену програму «Міграція» і підкреслив твердий намір місцевої влади здійснювати краще регульоване управління міграцією. Цей намір ґрунтується на розумінні того, що міграція є складним, але природним процесом, з яким доводиться мати справу, і, водночас, таким, процесом, що дає величезну користь розвитку.

Визнанається, що трудова міграція в регіоні СНД є вигідною як для країн-донорів, так і для  країн-реципієнтів мігрантів. Упродовж більш ніж трьох років Світовий банк, Міжнародна організація з міграції та Структура ООН “ООН-Жінки” (UN Women) брали участь у Регіональній програмі з міграції для Центральної Азії (CARMP), ініційованій Департаментом Великобританії з міжнародного розвитку Department for International Development (DfID). Програма CARMP, що охоплює чотири країни MIRPAL (Росію, Казахстан, Киргизьку Республіку і Таджикистан), впроваджуватиметься й надалі; при цьому Світовий банк відповідає за просвітницьку діяльність,  забезпечення аналітичної підтримки та стабільної координації між країнами-учасницями за допомогою політичного діалогу високого рівня.

Прагнучи розвивати цей діалог, MIRPAL відкриває свої двері для більшої кількості  експертів і практиків з інших країн регіону ЄЦА, і члени MIRPAL мають намір вирішувати питання, що постають внаслідок інтеграційних процесів, які нині відбуваються в цьому регіоні. 


Api
Api