REPORTAJ

Migrația ca experiență de viață în vizor

05 august 2013


Image

Idei principale
  • Conferința privind migrația și remitențele, desfășurată la Sankt Petersburg, accentuează provocările asociate migrației în Europa și Asia Centrală și necesitatea soluționării lor.
  • Rețeaua practicienilor de împărtășire a cunoștințelor și experiențelor cu privire la migrație și remitențe (MIRPAL) își propune să ajute țările să răspundă provocărilor în materie de politici, programe și celor instituționale.

Migrația se referă la oameni – acesta ar fi putut fi motoul conferinței anuale recente MIRPAL (Rețeaua practicienilor de împărtășire a cunoștințelor și experiențelor cu privire la migrație și remitențe).

Conferința a avut loc la Sankt Petersburg, Federația Rusă, în cadrul programului Băncii Mondiale privind migrația regională în Europa și Asia Centrală (EAC). O comunitate mare și solidă de experți și practicieni din nouă țări CSI – Armenia, Belarus, Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Republica Moldova, Rusia, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan – au făcut schimb de cunoștințe, aptitudini și viziuni privind provocările asociate migrației, care sunt critice pentru a fi abordate imediat de către țări.

MIRPAL este o comunitate de practicieni și factori decizionali în domeniul migrației și remitențelor din țările EAC. Această rețea de împărtășire a cunoștințelor și experiențelor în rândul practicienilor a fost lansată oficial în mai 2010 în cadrul unei conferințe desfășurate la Moscova. O serie de evenimente de cunoaștere, organizate până la desfășurarea conferinței de lansare în mai 2010, au servit ca bază pentru dezvoltarea rețelei.

Multe țări din regiune au înregistrat în ultimii câțiva ani creșterea fluxurilor de remitențe obținute de la muncitorii migranți. În cele mai multe țări, creșterea economică – precum și realizările la capitolul reducerea sărăciei – au fost legate de tendințele migrației și remitențelor. Banca Mondială și-a asumat angajamentul dificil de a ajuta țările din regiune să facă față problemelor actuale legate de migrație și remitențe, atât prin inițiative de finanțare cât și de îmbunătățire a politicilor migraționiste.

În acest an, discuțiile s-au axat pe aspectele economice și sociale ale integrării migranților.

Pentru început, migrația forței de muncă a fost discutată în comun de către economiști și antropologi pentru prima dată în cadrul conferinței, datorită contribuțiilor Universitărții Europene la Sankt Petersburg. Scopul a fost obținerea unei imagini exhaustive a motivațiilor de integrare ale migranților aflați în Rusia. Pe de o parte, migranții sunt dispuși să-și amelioreze bunăstarea sub aspect de venituri, în timp ce, pe de altă parte, timpul petrecut într-o țară de destinație remodeleaza experiența lor de viață individuală, afectând deseori statutul lor social. 


" Migrația nu se referă doar la muncă. Migranții își trăiesc viața la finele zilei de lucru – ei se bucură de atracțiile orașului, construiesc relații și comunică prin intermediul Internetului, "

Olga Brednikova

Sociolog de la Centrul de Cercetări Sociologice Independente din Sankt Petersburg

Cu alte cuvinte, tendințele comportamentului imigranților nu sunt limitate doar la motivația economică.

Țările de destinație transformă deseori statutul social al migranților – însă există modalități de a evita astfel de situații.

De exemplu, o persoană calificată ca medic poate ajunge din necesitate să aibă un loc de muncă necalificat într-o țară nouă. Totuși, această persoană ar putea continua să presteze servicii profesionale, de exemplu prin asistență medicală oferită neformal membrilor comunității de migranți.

Plasarea locurilor de muncă este crucială pentru capacitatea de integrare economică a lucrătorilor imigranți. Prin urmare, recrutarea organizată continuă să fie în vizorul factorilor decizionali.

"Recrutarea organizată necesită eforturi comune din partea țărilor de origine și destinație", a declarat Elena Dunaeva, șeful biroului Serviciului Federal de Migrație din Sankt Petersburg. "Programele de formare înainte de plecare ar trebui să țină de competența țării de origine, în timp ce țara de destinație ar putea asigura plasarea locurilor de muncă prin oferte concrete de angajare, sprijinite de scrisori de invitație emise de către autoritățile în domeniul migrației."

O altă caracteristică a conferinței MIRPAL a fost abordarea prin intermediul studiilor de caz: Sankt Petersburg, care a găzduit conferința din acest an, a servit ca exemplu de bună practică a eforturilor de integrare a imigranților. Comitetul de politici sociale și ocuparea forței de muncă al orașului a prezentat programul "Migrația" adoptat recent și a subliniat angajamentul autorităților locale pentru administrarea mai reglementată a migrației. Angajamentul a fost bazat pe înțelegerea faptului că migrația este un proces dificil dar natural, și unul care a oferit beneficii de dezvoltare enorme. 

Migrația forței de muncă în regiunea CSI este recunoscută ca fiind benefică atât pentru țările de origine cât și pentru cele de destinație. Timp de peste trei ani, Banca Mondială, Organizația Internațională pentru Migrație și UN Women, au fost implicate în Programul migrației regionale în Asia centrală (CARMP), inițiat de către Departamentul Regatului Unit pentru Dezvoltare Internațională (DfiD). Programul CARMP ce vizează țările MIRPAL (Rusia, Kazahstan, Republica Kârgâzstan și Tadjikistan) va continua, Banca Mondială ocupându-se de ridicarea gradului de cunoaștere, oferind sprijin analitic și asigurând coordonarea durabilă între țările participante, prin intermediul dialogului de politici la nivel înalt.

Într-un efort de a avansa discuțiile, MIRPAL este deschisă pentru mai mulți experți și practicieni din alte țări EAC, și membrii MIRPAL sunt determinați să abordeze implicațiile proceselor regionale integraționiste în derulare.


Api
Api