Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 8 Nisan 2020

Avrupa ve Orta Asya: Sağlık Sistemleri, Güvenlik Ağları ve İşletmelere Sağlanacak Destekler Yaşamların ve Geçim Kaynaklarının Korunmasında Kritik Önem Taşıyor

WASHINGTON, 8 Nisan 2020Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırlanan İlkbahar 2020 Ekonomik Güncelleme Raporuna göre, sağlık sistemlerine yapılacak yatırımlara öncelik veren ve özellikle en kırılgan gruplar olmak üzere insanlar için güvenlik ağları sağlayan kararlı politika önlemleri bölgede COVID-19 (Koronavirüs) pandemisinin etkilerini azaltmada kritik önem taşıyor.

Ayrıca, bölge ülkeleri geçici işletme kredileri, vergi indirimleri veya vergi ödemelerindeki ertelemeler yoluyla özel sektörü destekleyerek ekonomik faaliyetin sürdürülmesine yardımcı olabilirler. Etkilenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, hedefli kamu sübvansiyonlarından önemli ölçüde yararlanabilirler.

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Cyril Muller  konu ile ilgili olarak şunları belirtti: “Bu olağan dışı derecede zorlu zamanlarda, politika yapıcıların kararlı davranmaları zorunludur. Bu amaçla, sağlık sistemlerinin ve güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, özel sektörün desteklenmesi, finansal istikrarın ve güvenin korunması için hızlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. Bunların her biri insan hayatı için kritik önem taşıyor.”

COVID-19’un ekonomik etkileri ile ilgili projeksiyonlarda önemli belirsizlikler mevcut. Dolayısıyla, rapor kapsamında, pandemi sonucunda ortaya çıkabilecek büyüme sonuçlarının hangi aralıklarda olabileceğini göstermek için simülasyon uygulamaları hazırlanmıştır.* Senaryolar koronavirüs pandemisinin etkisiyle bölgesel büyümenin 2020 yılında resesyona girerek yüzde -4,4 ile yüzde -2,8 arasında daralacağını, sonrasında ise politika önlemlerinin uygulamaya konulması, küresel emtia fiyatlarının kademeli olarak toparlanması ve ticaretin güçlenmesi ile birlikte 2021 yılında yükselişe geçeceğini göstermektedir.

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt ise şunları vurguladı: “Sosyal mesafe ve gerekli olmayan işletmelerin ve okulların kapatılması pandeminin kontrol altına alınması ve hayatların kurtarılması için gerekli önlemlerdir. Aynı zamanda, uygulanacak politikaların bu önlemlerin ekonomik maliyetlerini düşürmeyi ve pandemi sona erdikten sonra uzun bir toparlanma süreci yerine hızlı bir toparlanma sağlaması hedeflemesi gerekiyor.”

Rapora göre, kırılgan kişilere ve ailelere yardımcı olmaya yönelik nakit transferleri ve işletmelere sağlanacak geçici işletme kredileri ve vergi indirimleri gibi destekleyici önlemler krizin etkilerini hafifletmede ve işlerin korunmasında kritik önem taşıyacak.

COVID-19 pandemisi bölgenin zaten kırılganlıklar yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı. Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen piyasalarında ve gelişmekte olan ekonomilerinde 2019 yılında büyüme hızı yavaşlayarak yüzde 2,2’ye inmişti. Şubat ayından bu yana bölge hem acil sağlık krizi hem de küresel pandeminin getirdiği uzun vadeli zorluklar ile baş edebilmek için giderek yoğunlaşan bir mücadele yürütüyor.

Dünya Bankası Grubu gelişmekte olan ülkelerin pandemiye karşı müdahalelerini güçlendirmelerine, hastalık takip çalışmalarını arttırmalarına, halk sağlığı müdahalelerini iyileştirmelerine ve özel şirketlerin faaliyetlerini ve istihdamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için hızla geniş kapsamlı önlemler alıyor. Bu kapsamda, Dünya Bankası Grubu önümüzdeki 15 aylık dönemde ülkelerin yoksul ve kırılgan kesimleri korumalarına, işletmeleri desteklemelerine ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmelerine yardımcı olmak için 160 milyar ABD$ kadar finansal desteği harekete geçiriyor.

*Raporsak senaryolar 20 Mart 2020 itibariyle mevcut olan verilere dayanıyor.


BASIN BÜLTENİ NO: 2020/ECA/70

İletişim

Washington
Carl Hanlon
(202) 460-8526
chanlon@worldbank.org
Api
Api