publication

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu
Image
COVID-19 ve İnsan Sermayesi


7 Ekim 2020
Raporu indirmek için tıklayınız

COVID-19 pandemisi küresel ekonomiyi son seksen yılın en derin resesyonuna sürükledi. Avrupa ve Orta Asya'nın yükselen ve gelişmekte olan ülkelerinde, GSYH'nın 2020 yılında yüzde 4,4 daralması bekleniyor. Bu güncelleme raporu, son gelişmeleri özetlemekte ve bölgeye ilişkin görünümü sunmaktadır. Salgının sağlık ve eğitim üzerindeki ciddi etkisi göz önüne alındığında, rapor aynı zamanda ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir alan olan insan sermayesi üzerinde de odaklanmaktadır.


Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, salgınların yayılması ve pandemi ile ilişkili kısıtlamaların iç talebin sert bir şekilde düşmesine, arz kesintilerinin artmasına ve imalat ve hizmet faaliyetlerinin durmasına yol açması ile birlikte 2020 yılının ilk yarısında bölgesel üretimde çöküş yaşanmıştır. Rusya Federasyonu ve Türkiye hariç bölgedeki GSYH'nın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan işçi dövizlerindeki sert düşüş, perakende satışlarındaki düşüşe katkıda bulunmuştur.

En çok etkilenen ekonomiler, Avro bölgesi veya Rusya ile güçlü ticaret veya değer zinciri bağlantıları olan ve ağırlıklı olarak turizme veya enerji ve metal ihracatına bağımlı olan ekonomiler olmuştur.

Virüsün yayılmasını engellemek için önlemleri daha yavaş uygulayan ekonomiler, salgını kontrol altına almaya yönelik kısıtlamaların daha katı olması gerektiğinden dolayı, bunu daha hızlı yapan ekonomilere göre daha salgınların daha yaygın bir şekilde gerçekleşmesine, daha yüksek seviyelerdeki ölüm oranlarına ve faaliyette daha sert düşüşlere maruz kalmıştır.

Büyümenin 2021'de toparlanacağı tahmin edilmektedir, ancak iyileşme hızı oldukça belirsizdir ve pandeminin süresine, aşının bulunmasına ve dağıtımına ve ticaret ve yatırımdaki iyileşme derecesine bağlı olacaktır. Salgın kötüleşirse, uzun süreli kısıtlayıcı önlemler ve / veya artan jeopolitik gerilimler gerektirecek şekilde iyileşme beklenenden daha zayıf olabilir. Pandeminin kötüleşmesi durumunda iyileşme beklenenden daha zayıf gerçekleşebilir; dolayısıyla kısıtlayıcı önlemlerin süresi uzayabilir ve / veya jeopolitik gerilimler artabilir.

COVID-19 pandemisinin sebep olduğu sağlık ve ekonomi krizleri kontrol altına alındıktan sonra, bölgedeki politika çabalarının son on yılda verimlilik artışında kaydedilen keskin düşüşü ele alması ve uzun vadeli büyüme beklentilerini yeniden ateşlemek için gerekli olan yapısal reformlara odaklanması gerekecektir. Yönetişimin güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi, büyüme getirileri sağlayabilir ve yatırımları çekebilir.

Uluslararası rekabete sınırlı düzeyde maruz kalma ve düşük yenilikçilik oranları dahil olmak üzere yapısal darboğazlar iş ortamı üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. İnsan sermayesine ve iklim etkilerine karşı dayanıklılığa yapılan yatırımları artırmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için çok önemli olacaktır.

Uzun vadeli büyümenin önündeki bu olumsuzlukların ele alınabilmesi için, üretkenliği arttırmaya, yatırım ortamını iyileştirmeye ve dijital gelişimi desteklemeye yönelik iyi hedeflenmiş bir reform gündemine ihtiyaç duyulacaktır. Bu güncelleme raporunun ana bölümü, salık ve eğitim alanlarındaki politika önceliklerini tespit etmek amacıyla, bölgedeki insan sermayesi sonuçlarını ve pandeminin bunları hangi yollarla etkileyebileceğini incelemektedir. 

COVID-19 pandemisi Avrupa ve Orta Asya bölgesinde insan sermayesini doğrudan vurmuş, hem eğitimi hem de sağlığı olumsuz yönde etkilemiştir. Okulların kapatılması, eğitim süresinde üçte bir ile bir tam okul yılı arasında bir öğrenme kaybına açabilecektir; ayrıca dezavantajlı geçmişten gelen öğrencileri orantısız bir şekilde etkileyerek eşitsizlikleri daha da ağırlaştırabilecektir.

Hastalık halihazırda binlerce insanı öldürmüştür ve hayatta kalan insanlardan bazıları da uzun vadeli sağlık zararlarına maruz sağlıklarına kalacaktır. Pandemi sonrasındaki toparlanma, hem eğitim hem de sağlık alanında güçlü yatırımlar yapılmasını gerektirecektir.

Bölgedeki ülkeler nispeten iyi temel eğitim ve sağlık hizmetleri sunmaktadır ve bölgedeki ülkelerin vatandaşlar dünyanın diğer bölgelerindeki akranlarından çok daha iyi bir konumda hayatlarına başlamaktadır. İşgücü piyasaları artık geçmişte olduğundan daha yüksek insan sermayesi talep ediyor. Bu nedenle temel eğitim artık yeterli değildir; yüksek öğretim kurumlarının, öğrencileri gelecekteki çalışma hayatının getirebileceği zorluklara hazırlamaları gerekmektedir.

Sağlık cephesinde, sadece hayatta kalmak yeterli değildir. Yetişkinlerin, sadece ilk yıllarda değil, yaşamları boyunca öğrenmeye ve beceriler edinmeye devam etmek için sağlıklı ve aktif kalması gerekmektedir. Obezite, sigara ve aşırı alkol tüketimi gibi sağlık risklerini azaltmak, aktif ve üretken yaşlanma için özellikle önemlidir.

Genel olarak, eğitim sistemlerinin temellerinin modernizasyonu, yüksek öğretime erişimin arttırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve yetişkinlerde sağlık risk faktörlerinin azaltılması bölge için kilit önem taşımaktadır.

Daha fazla öğrenin – Raporun tamamını indirin


YAYINLAR VE GÜNCELLEMELER

 

Image
BÖLGESEL GÜNCELLEME RAPORLARI
Baş Ekonomistlik Ofisi her yıl ilkbahar ve sonbaharda Bölgesel Ekonomik Güncelleme Raporu yayınlamaktadır. Güncelleme raporlarında bölgesel büyümeye ilişkin görünüm ile birlikte bölge için önem taşıyan özel bir konuya ilişkin bir analiz yer alır.

 

Image
BÖLGESEL ÖNCÜ RAPORLAR
Bölgesel öncü raporlar bölgedeki eğilimleri ve kilit konuları analiz eder ve geniş bir kitleye hitap ederler. flagship reports analyze trends and key issues in the region and are targeted to a broad audience.

 

Image
ÇALIŞMA BELGELERİ
Çalışma belgeleri, kalkınma konuları hakkında görüş alışverişini teşvik etmek amacıyla araştırmacıların devam etmekte olan çalışmalarındaki bulguları paylaşırlar.