Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 16 Kasım 2018

Dünya Bankası Raporu Sürdürülebilir Yüksek Büyüme ile İstihdam Yaratma Arasında Yeni Bağlantılar Ortaya Koyuyor

WASHINGTON, 16 Kasım 2018, Cuma — Yükselen ekonomilerde yüksek hızda büyüyen şirketler, imalat ve hizmetler sektörlerindeki toplam firma sayısının %20’den azını oluşturmalarına rağmen tüm yeni istihdam ve satışların % 50’den fazlasını oluşturuyor. Bu şirketler artan talep ve/veya girdilere erişimin arttırılması yoluyla diğer şirketler için de bir domino etkisi yaratıyor.

Dünya Bankası tarafından yeni yayımlanan Yüksek Hızla Büyüyen Şirketler: Yükselen Ekonomiler İçin Gerçekler, Kurgular ve Politika Seçenekleri başlıklı rapor yüksek hızda büyüyen şirketlerin olağanüstü yeteneklerinin, ekonomik performansı güçlendirmek için bu yüksek performanslı şirketlerin sayısını arttırmanın nasıl teşvik edileceği ile ilgilenen politika yapıcıların dikkatin çektiğini belirtmektedir.  Rapor, Brezilya, Fildişi Sahili, Etiyopya, Macaristan, Hindistan, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Tayland, Tunus ve Türkiye’deki şirket dinamiklerinin ayrıntılı bir analizine dayanmaktadır.  

Raporda sunulan analize göre şirketler teknik verimliliğin ötesinde çok çeşitli sebepler nedeniyle büyüyebileceğinden dolayı üretkenlik ve yüksek büyüme arasındaki bağlantı genellikle zayıftır. Rapor çoğu durumda yüksek büyüme dönemlerini sürdürmenin güç ve öngörmenin zor olduğunu ortaya koymaktadır.

Şirket dinamizmini iyileştirmek ve istihdam artışını desteklemek için tasarlanan politikaların potansiyel kazananlar üzerindeki seçici bir odaklanmadan uzaklaşması gerekmektedir. Bunun yerine, raporun  “büyüme odaklı girişimciliğin ABC’si” olarak nitelendirdiği hususları desteklemeleri gerekmektedir: (a) dağılımsal verimliliğin arttırılması, (b) işletmeden işletmeye yayılma etkilerinin güçlendirilmesi ve (c) şirket Kapasitelerinin oluşturulması.

Dünya Bankası’nın Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ceyla Pazarbaşıoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Birçok ülkede geçmişte başarılı olmuş büyüme modellerin yeni zorluklara göre uyarlanmaları ve istihdam artışını desteklemeleri gerekmektedir. Müşteri ülkeler ile birlikte, şirketlerin ve girişimcilerin yeteneklerine ve zorluklara özel olarak tasarlanmış politika müdahalelerini desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Birçok kamu ve özel sektör kuruluşu için, bu politikaları uygulama kapasitesi bir yandan küresel iyi uygulamaları izlerken ve kabul ederken aynı zamanda yenilikçiliği, üretkenliği ve şirket büyümesini kolaylaştırma yeteneklerine bağlıdır.”

Rapora göre, yüksek hızda büyüyen şirketlerin çoğu çeşitli sektörlere ve bölgelere dağılmış durumdadır ve bunların çoğunluğu orta veya büyük ölçekli şirket olarak faaliyete başlamıştır. Dolayısıyla, rapor şirket dinamizmini ve büyümeyi kolaylaştırmaya yönelik kamu politikalarının, politika müdahalelerine ilişkin seçim kriterleri olarak  büyüklüğü, sektörü, teknoloji içeriğini veya lokasyonu aşırı vurgulamamalarını tavsiye etmektedir.

Rapor aynı zamanda şirket düzeyinde verilerin kalitesinin ve erişilebilirliğinin arttırılmasını, politika değerlendirmelerinin kullanım ve kapsamlarının genişletilmesini ve girişimciliği desteklemek için kurumsal yeteneklerin güçlendirilmesini tavsiye etmektedir; tüm bunlar yüksek büyümem politikalarının etkili bir şekilde uygulanması için kilit öncelikler oluşturmaktadır.

Dünya Bankası’nın Finans, rekabetçilik ve Yenilikçilikten sorumlu Direktörü Najy Benhassine de yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Yüksek büyüme performansını sürdürülebilir kılmak şirketlerin çoğu için bir zorluk oluşturmaktadır. Raporun temel bulgularından birisi, yüksek büyüme dönemlerinin sağlanmasında  yenilikçiliğin, küresel bağlantıların, ağların, iyi yönetim uygulamalarının  ve finansmana erişimin öneminin kabul edilmesidir. Rapor yüksek büyümenin belirli sektörler ve şirketin yüksek teknoloji şirketi olup olmadığı ve/veya yeni kurulan bir şirket olup olmadığı ile ilişkili olduğu efsaneleri çürütmektedir.  Bu kanalları kolaylaştırmaya yönelik kanıta dayalı politikalar üzerinde daha fazla odaklanmak, üretkenlik ve şirket büyümesi bakımlarından genellikle boş bir çaba şeklinde gerçekleşen milyar  doların üzerinde değere sahip yeni girişim arayışından daha fazla  bir getiri sağlayacaktır.”


İletişim

In Washington
Elena Gex Renjel
1+ (202) 473-1708
egex@worldbank.org
Api
Api