Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 16 noiembrie 2018

Raportul Băncii Mondiale evidențiază noi corelații între creșterea sustenabilă și crearea de locuri de muncă

WASHINGTON, Vineri, 16 noiembrie 2018 — Firmele care înregistrează o creștere ridicată din economiile emergente acoperă mai bine de 50% din toate locurile de muncă nou create și din vânzări deși, ca număr, acestea reprezintă mai puțin de 20% din toate firmele active în sectoarele de producție și servicii. Aceste companii creează un efect de domino asupra celorlalte printr-o cerere mai ridicată și/sau oferind acces îmbunătățit la resurse.

Un nou raport al Grupului Băncii Mondiale, “High-Growth Firms: Facts, Fiction, and Policy Options for Emerging Economies” („Firmele cu creștere ridicată: Fapte, ficțiune și opțiuni de politică pentru economiile emergente”), recunoaște faptul că rezultate extraordinare ale firmelor cu o creștere ridicată au stârnit interesul decidenților politici care își doresc să identifice modalități de a încuraja crearea unui număr din ce în ce mai mare de astfel de companii foarte performante, în scopul stimulării performanței economice. Raportul are la bază o analiză detaliată a dinamicilor firmelor din Brazilia, Coasta de Fildeș, Etiopia, Ungaria, India, Indonezia, Mexic, Africa de Sud, Thailanda, Tunisia și Turcia.

În conformitate cu analiza care a stat la baza raportului, corelația între productivitate și creștere ridicată este deseori aproape imperceptibilă pentru că firmele pot crește dintr-o varietate de motive, nu doar eficiența tehnică. Raportul relevă că, în multe situații, momentele de creștere ridicată sunt dificil de susținut și de previzionat. Politicile concepute pentru a îmbunătăți dinamismul firmelor și a susține crearea de locuri de muncă trebuie să se îndepărteze de la un accent selectiv pe potențialii câștigători. Mai degrabă, acestea trebuie să susțină ceea ce raportul numește „ABC-ul creșterii antreprenoriatului”: (a) eficientizarea procesului de alocare a resurselor, (b) consolidarea diseminării de la firmă la firmă (B2B) și (c) construirea capabilităților firmelor.

„În multe țări, modelele de creștere care poate s-au dovedit a fi de succes în trecut trebuie acum să se adapteze la noile provocări și să susțină crearea de locuri de muncă”, declară Ceyla Pazarbasioglu, Vice-Președinte pentru Creștere echitabilă, finanțe și instituții în cadrul Băncii Mondiale,.  „Colaborăm cu țările care ne sunt clienți pentru a susține intervenții prin politici ce sunt adaptate la provocările și capabilitățile firmelor și antreprenorilor. Pentru multe instituții din sectorul public, capacitatea de a implementa aceste politici depinde de modul în care ele reușesc să faciliteze inovarea, productivitatea și creșterea firmelor, păstrându-și în același timp și rolul de monitorizare și adoptare a bunelor practici de la nivel global”.

Conform raportului, firmele cu cea mai mare creștere din țările în curs de dezvoltare se regăsesc într-o varietate de sectoare și regiuni, iar majoritatea au început ca firme medii sau mari. Astfel, raportul recomandă ca politicile publice menite să faciliteze dinamismul și creșterea firmelor să nu pună un accent excesiv pe dimensiune, sector, conținut tehnologic sau locație drept criterii de selecție pentru intervențiile prin politici publice.

Raportul mai recomandă și îmbunătățirea calității și accesibilității datelor la nivel de firmă, extinderea utilizării și domeniului de evaluare al politicilor, întărind în același timp capabilitățile instituțiilor de a susține antreprenoriatul; toate aceste sunt priorități - cheie ale unei implementări eficace a politicilor ce susțin creșterea ridicată.

„Susținerea creșterii ridicate este o provocare pentru majoritatea firmelor. Raportului recunoaște importanța inovării, interacțiunilor globale, bunelor practici de management și a accesului la finanțare în perioadele favorabile de creștere ridicată”, declară Najy Benhassine, Director în cadrul Băncii Mondiale pentru finanțe, competitivitate și inovare. “Raportul demolează anumite mituri care asociază creșterea ridicată cu anumite sectoare și gradul de tehnologizare sau statul de start-up al unei firme. Un accent puternic pus pe politici create pe bază de dovezi pentru a facilita aceste canale are șanse ridicate de a crea beneficii mai mari în ceea ce privește productivitatea și creșterea firmelor decât o căutare, deseori superficială, a „următorului unicorn”, a adăugat acesta.


Contact

În Washington
Elena Gex Renjel
1+ (202) 473-1708
egex@worldbank.org
În Bruxelles
Oliver Joy
ojoy@worldbank.org
În București
Ana Catauta
acatauta@worldbank.org
Api
Api