BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası Türkiye’de Düzenlenen Uluslararası Jeotermal Konferansının Ev Sahipliğini Paylaşıyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi


İzmir, 22 Mayıs 2017 - Dünya Bankası Enerji ve Doğal Kaynaklar Küresel Uygulaması ile Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı (ESMAP) İzmir’de düzenlenen Dünya Bankası Jeotermal Çalıştayına ve ikinci IGC Jeotermal Konferansına birlikte ev sahipliği yapıyor.  22–24 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen üç günlük etkinlik, Jeotermal Enerji alanında mevcut piyasa eğilimlerini anlamalarına, büyüme fırsatlarını araştırmalarına, yeni ilişkilerin doğmasına ve bilgi ve uzmanlık paylaşımının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kamudan, işletmeci şirketlerden, yapım şirketlerinden, düzenleyici kurum ve finansörlerden temsilcileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası, ESMAP programı ve Küresel Jeotermal Geliştirme Planı yoluyla küresel olarak jeotermal projelerinin geliştirilmesini desteklemekte ve bu kapsamda özellikle özel sektörün jeotermal projelerine yaptığı yatırımların arttırılması üzerine odaklanmaktadır. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Kasım 2016’da Türkiye’ye yönelik Jeotermal Geliştirme Projesi için 250 milyon ABD$ tutarında bir krediyi ve 39,8 milyon ABD$ tutarındaki bir Temiz Teknoloji Fonu Hibesini onaylamıştı. Yeraltındaki ısı kaynaklarından yararlanarak yenilenebilir enerji üretilmesine yardımcı olacak söz konusu proje, Türkiye’de bir Risk Paylaşım Mekanizması (RPM) yoluyla yatırımcılar için riskleri azaltarak ve uzun vadeli finansmana erişim sağlayarak jeotermal enerjinin geliştirilmesi alanında yapılacak özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

IGC Türkiye 2017 etkinliği 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan ve Dünya Bankası’nın Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi ile ilgili tartışmaların ve sunumların yapılacağı Dünya Bankası Jeotermal Çalıştayı ile başlayacaktır. Tartışmalar kapsamında kaynak geliştirmeye ilişkin risk azaltma ve fonlama mekanizması hakkında ortaklarımız TKB ve TSKB tarafından sunumlar yapılacak, çevresel ve sosyal koruma önlemleri ile jeotermal projelerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının nasıl önlenebileceğine ilişkin derinlemesine eğitim oturumları düzenlenecektir. 

Etkinliğin ikinci günü olan 23 Mayıs günü, Dünya Bankası bir finansman forumuna ev sahipliği yapacak ve bu kapsamda Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi resmi olarak başlatılacak ve jeotermal projelerinin finansmanı hakkında başka sunumlar yapılacaktır. Etkinliğin ikinci günü jeotermal tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonları, bunların etkileri ve azaltım yöntemleri hakkında yapılacak tartışmalar ile sona erecektir.

Üçüncü ve son gün olan 24 Mayıs tarihinde, düzenlenecek bir Saha Gezisi ile katılımcılar Menderes Havzasındaki birkaç jeotermal santrale götürülecektir. 

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt konferans vesilesi ile yaptığı açıklamada, Dünya Bankası’nın Türkiye Hükümeti’ne ülkedeki jeotermal kapasitesinin geliştirilmesi için destek sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi:  “Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılması bakımlarından yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin arttırılması kritik önem taşıyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji son on yıldır hızlı bir şekilde büyümektedir ve elektrik üreten türbinleri çalıştırmak için yer altından elde edilen ısı enerjisini kullanan jeotermal santraller, ekonomik büyümeyi sürüklemek ve refahı arttırmak için düşük karbonlu baz yük elektriği sağlayabilir. 

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, Türkiye’de jeotermal proje geliştiren firmalara arama sondajı aşamasında risk sigortasına, kapasite sondajı ve santral yapımı aşamalarında ise ticari finansmana erişim imkanı sağlamak için Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi  tasarlanmıştır.”

Türkiye’de son on yıllık dönemde jeotermal sektörünün daha önce görülmemiş hızda büyümesinde özel sektör yatırımları büyük rol oynamıştır, ancak arama sondajı yoluyla kamu tarafından jeotermal sahalarda sağlanan risk azaltımı ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının sağladığı finansman imkanları da kilit birer rol oynamıştır. Bu canlı sektörün büyümesini devam ettirmek için, önümüzdeki dönemde bu temel direklerin mevcudiyetini korumak kritik önem taşıyacaktır. 

 

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.worldbank.org/turkey

Facebook’ta bizi beğenin: https://www.facebook.com/WorldBankTurkey/

Twitter’da bizi takip edin: https://twitter.com/WorldBankTurkey

Tartışmaya katılım: https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia

Medya İletişim
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Içeri Washington
Meriem Gray
tel : +1 (202) 473-7870
mgray@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
2017/TR/17

Api
Api