BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası: Dijital Çağın Potansiyelini Açığa Çıkarmak için Avrupa’nın İnternet Erişiminin Ötesine Geçmesi Gerekiyor

7 Mart 2017


BÜKREŞ, 7 Mart 2017− Dünya Bankası tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri eğer bölgede eşitsizliğin ve dışlamanın artmasının önüne geçmek istiyorlarsa, çalışanların internetin yarattığı yeni işlere uyum sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış politikaları uygulamaya koymaları gerekiyor. Bugün Bükreş’te tanıtılan Dijital Çağın Getirilerini Toplamak: Avrupa ve Orta Asya’da Kalkınma için İnterneti Kaldıraç Olarak Kullanmak başlıklı rapora göre, internete uygun fiyatlı ve neredeyse evrensel erişim AB ülkelerinin dijital teknolojilerin yarattığı fırsatlardan tam olarak yararlanmalarını sağlamak için yeterli olmamıştır ve çalışanlar ile dijital işler arasında daha iyi bir bağlantı kurarak bu erişimi daha yüksek seviyelere çıkarabilecek bir politika ortamı yaratmak için daha fazla şey yapılması gerekmektedir.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Hans Timmer bu konuda şunları söylüyor: “Tek başına internet erişiminin kendiliğinden ekonomik kazanıma dönüşmediğini açık bir şekilde görüyoruz. Teknolojik gelişim düzeyleri göz önüne alındığında, Avrupa genelindeki ülkeler e-ticaret bakımından daha iyi bir performans sergileyebiliyor olmalıdır, ancak henüz Avrupa’dan Google’lar veya Facebook’lar çıktığını göremiyoruz.”

Rapora göre, dijital ödeme sistemlerinin kullanım seviyelerinin düşük olması ve sıkı düzenlemeler AB’de internet ekonomisinin büyümesini engelleyen tamamlayıcı faktörlerden bazılarıdır. Örneğin, erken emeklilik ve yaşlılar için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının eksikliği, bazı AB ülkelerinde bu nüfus gruplarının dijital ekonomideki işlere erişimlerini sınırlamaktadır.

Öte yandan, AB’deki firmaların yüzde 30’undan azı bulut bilişimini kullanmaktadır; bu teknolojiyi e-postanın ötesinde yönetim ve muhasebe görevlerindeki daha sofistike amaçlar için kullanan şirketlerin sayısı ise daha da azdır.

Romanya’da, şirketlerin yüzde 10’undan azı bulut bilişimini kullanmaktadır ve hizmetler sektöründe girişimciliğin önündeki yüksek engeller dijital teknolojilerin benimsenmesini engellemektedir. Ayrıca, Romanya’daki bireylerin sadece yüzde 5’i kamu kurumlarına ait web sitelerinden resmi belgeleri indirmek için internet kullanmaktadır. Bu rakamlar.  teknolojinin daha fazla kabulü yoluyla büyük verimlilik artışları sağlama fırsatlarının mevcut olduğunu göstermektedir.

Bireyler de artan internet kullanımından faydalanabilirler. Bugün Romanya’daki işsizlerin sadece yüzde 20’si iş aramak için interneti kullanmaktadır. Halihazırda çalışmakta olanların neredeyse hiçbiri uzaktan çalışma olanağından yararlanmazken, bu oran Kuzey ve Batı Avrupa’da yüzde 10’un üzerindedir.

Rapora göre, niteliksiz çalışanların iş aramak veya meslek ağlarına katılmak için internet kullanma olasılıkları nitelikli çalışanlara göre daha düşük olduğu göz önüne alındığında, AB’deki mevcut eşitsizlikler daha da ağırlaşabilir.

Dünya Bankası ECA Bölgesi Ekonomisti ve raporun başyazarı Hernan Winkler’in konu ile ilgili görüşleri şöyle: “İnternet tarafından yeni ve daha önce görülmemiş fırsatlar yaratılmasına rağmen, özellikle nitelikli işçiler için olmak üzere dışlamanın artması olasılığı da mevcuttur. İnsanların yeni politikalara uyum sağlamalarına yardımcı olacak politikalar uygulamaya koymamız gerekiyor.”

“Gig ekonomisindeki çalışanlara yönelik sağlık ve emeklilik sigortasının kapsama oranını artıracak veya teknolojinin ortaya çıkarttığı işsizlerin yeni işlere geçişini kolaylaştıracak önlemler üzerine odaklanmak, kaçınılmaz teknolojik değişiklikleri önlemek amacıyla düzenlemeler yaratmaktan daha etkili olabilir.”

Rapora göre, paylaşım ekonomisinde vergi ve sosyal güvenlik primi ödemelerini kolaylaştırmaya yönelik politikalar çalışanları kayıt dışı ekonomiden dışarı çekerek onlara bir ölçüde istihdam koruması sağlayabilir. Özellikle rekabet ortamının nispeten daha zayıf olduğu Güney Avrupa bölgesi olmak üzere, AB’deki şirketler arasında rekabetin artırılması bilgi ve iletişim teknolojilerinin kabulünü yaygınlaştırmaya yardımcı olabilir.

Paylaşım ekonomisinin ve alternatif çalışma düzenlemelerinin yükselişi, yaşam boyu maaşlı işlerde çalışanları korumak için oluşturulan mevcut işgücü piyasası düzenlemeleri ve toplumsal sözleşme için yeni bir zorluk doğurmaktadır. AB dijital ekonomideki işleri daha kapsayıcı ve daha üretken kılmaya yönelik politika gündeminin başını çekmek için benzersiz bir fırsata sahiptir.

Medya İletişim
Içeri Bükreş
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org
Içeri Washington
John Mackedon
tel : +1-202-458-1358
jmackedon@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2017/ECA/087

Api
Api

Welcome