Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

BASIN BÜLTENİ

Türkiye’deki Belediyelerin Finansal Yönetimlerinin Güçlendirilmesi

11 Nisan 2016 Pazartesi


Ankara, 11 Nisan 2016 — Şehir Kredi Değerliği Girişimi kapsamında, Türkiye Belediye Finansmanı ve Kredi Değerliği Akademisi bugün Ankara’da başladı. Dünya Bankası ve Türkiye Belediyeler Birliği bu hafta Türkiye’deki belediyelerin Finansal Yönetim Kapasitelerinin Güçlendirilmesi amacıyla uzun bir eğitim programı düzenliyor. 23 Büyükşehir Belediyesinin ve 3 belediye bağlı kuruluşunun kaydolduğu eğitim programına, Akademi Öğretim Görevlileri de dahil olmak üzere 100’den fazla katılımcı katılıyor. 

Şehir Kredi Değerliği Girişimi, mümkün olduğu ölçüde yerel para biriminde faaliyet gösteren piyasalardan yararlanarak  iklim açısından akıllı altyapı projelerine yönelik belediye kredi piyasalarının geliştirilmesi amacıyla  gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yönetimlere teknik yardım sağlayarak, bu süreç boyunca şehirleri desteklemeye kararlıdır. Söz konusu girişim, yerel kuruluşlar için en etkili çözümleri ve uygulama düzenlemelerini tespit ederek mevcut çabaları, araçları, bilgileri ve kaynakları koordine ve entegre etmek için tasarlanmıştır. Girişimin başarısı çok sayıdaki kaynağın, küresel düzeydeki en iyi uygulama yöntemlerinden dersler çıkararak müşterilerine kapasite ve araçlar sağlama yeteneklerine bağlıdır.

Girişim çerçevesinde, Türkiye’deki yerel yönetim yetkilileri, Şehir Kredi Değerliği Akademimiz yoluyla uygulayıcıların perspektifinden sunulan bu bir haftalık yoğunlaştırılmış kapasite oluşturma çalıştayından yararlanacaktır.  Beş günlük Akademi eğitiminde, sağlayıcı ortam tarafından belirlenen hususlar ve finansman seçenekleri de dahil olmak üzere şehirlerin finansal yönetim performansını etkileyen tüm faktörler ele alınacaktır:  gelir yönetimi ve geliştirme;  gider kontrolü ve varlık idamesi; sermaye yatırımı planlaması; borç yönetimi; belirli gelirlerin korunması amacıyla özel amaçlı araçların kullanılması; ve finansman seçeneklerinin kapsam dışı bırakılması. Akademi eğitimi sırasında katılımcılar başlangıç niteliğinde bir öz değerlendirme aracı kullanarak, kredi değerliliklerini arttıracak ve altyapı hizmetlerini planlama, finanse etme ve sunma yeteneklerini geliştirecek spesifik kurumsal reformlara, kapasite oluşturma eylemlerine ve diğer eylemlere yönelik olarak kendi durumlarına uygun olarak tasarlanmış bir taslak eylem planı hazırlayacaktır. 

Belediyelere, aralarında Washington, DC, Meksika ve Güney Afrika’nın da bulunduğu yerlerden elde edilen küresel en iyi uygulama deneyimleri (hem kavramsal ilkeler hem de uygulama deneyimleri) sunulacaktır. Eğitim, ulusal düzeydeki politika yapıcılara, belediye kredi   piyasasını iyileştirebilecek politika “reformları”  veya geliştirmeleri  hakkında bilgi verecektir. Hazırlanan eylem planları Belediyelere, şu anda sadece birkaç belediye ile sınırlı olan belediye kredilerine daha fazla erişimin,  tahvil yeniden yapılandırmasının ve yerel sermaye piyasalarından yararlanmanın yöntemlerini sunacaktır. 

Medya İletişim
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312 4598343
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2016/TR/3

Api
Api