BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası Türkiye’de Gaz Sektörünün Geliştirilmesini Desteklemeye Devam Ediyor

2 Temmuz 2014


WASHINGTON, 2 Temmuz 2014— Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin mevcut Gaz Sektörü Geliştirme Projesi için 400 milyon ABD$ tutarındaki ek finansmanı onayladı.

Banka geçtiğimiz on yıl boyunca Hükümetin gaz sektörü reformlarını ve uygulama stratejisini desteklemiştir ve onaylandığı Kasım 2005’ten bu yana da 325 milyon ABD$ tutarındaki Gaz Sektörü Geliştirme Projesini desteklemektedir. Gaz Sektörü Geliştirme Projesinin amacı, kritik olarak ihtiyaç duyulan gaz depolama ve şebeke altyapısı  yatırımlarının uygulanması yoluyla Türkiye’de gaz arz güvenliğini ve istikrarını arttırmak ve finansal açıdan istikrarlı ve ticari olarak yönetilen bir şirket olarak Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin faaliyetlerini güçlendirme çabalarını desteklemektir.

Proje genel olarak iki bileşenden oluşmaktadır: (a) gaz depolama tesisi; ve (b) şebeke genişletme. Önerilen ek kredi, Tuz Gölü gaz depolama tesisinde 400 milyon ABD$ tutarındaki maliyet aşımını finanse edecektir.

Tuz Gölü yeraltı gaz depolama tesisi, Türkiye’nin güney iç bölgesinde yer alan Tuz Gölü yakınındaki yeraltı tuz oluşumlarında inşa edilmektedir. Tesis tamamlandığında yaklaşık 960 milyon metreküp işletme gazı ve 460 milyon metreküp yastık gazı (tesisin bütünlüğünün korunması için kavern içinde kalması gereken gaz miktarı)  depolama kapasitesine sahip olacaktır. Tesisin, 20 gün boyunca günde 40 milyon metre küp gaz sağlama kapasitesi olacak ve 25 günlük bir süre boyunca günde 30 milyon metre küp oranında gazın tesise yeniden doldurulması mümkün olacaktır.

Kredinin onaylanması vesilesi ile yaptığı açıklamada Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser Banka’nın ülkede gaz depolama kapasitesinin arttırılması ve en esnek depolama türü olan ve diğer depolama türlerine göre gaz talebine daha hızlı bir şekilde cevap verebilen yeraltı tuz oluşumlarından yararlanılan bu ilk depolama tesisinin inşasında Türkiye Hükümeti’ne yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.  Martin Raiser sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de son yirmi yılda doğal gaz tüketimi hızlı bir şekilde arttı. Doğal gaz ülkenin birincil enerji arzının neredeyse üçte birini oluşturmaktadır ve elektrik üretiminde neredeyse yüzde 50’lik paya sahiptir. Konut ve sanayi talebi arttıkça, bu proje kapsamında inşa edilen depolama tesisleri doğal gaz maliyetinin mevsimler arasında daha istikrarlı tutulmasını sağlayacak, arz güvenliğini arttıracak ve gaz dağıtım şebekelerinin yapımını teşvik edecektir.”

Gaz Sektörü Geliştirme Projesi için sağlanan finansman aracı bir Esnek Kredi olup, ilk 8 yılı geri ödemesiz olmak üzere 16 yıllık bir vadeye sahiptir. Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
2015/007/ECA

Api
Api

Welcome